REMINDER: Indbydelse til generalforsamling

Mandag den 14. maj 2018 kl. 19:00
på Fritidshjemmet Solhøjgård

(Giv besked om deltagelse til Hans Jørgen (på fritidshjemmet)
eller på Støtteforeningens e-mail: stotshg@gmail.com – SENEST den 10. maj).