Referat af generalforsamlingen d. 14/5-2018

Referat af generalforsamlingen d. 14/5-2018:

Antal deltagere: 5 stk. (Louise, Tine, Erwin, Hans Jørgen og Lars).

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent.
  Hans Jørgen blev valgt til dirigent og Lars som referent.
 2. Bestyrelsens beretning:
  Lars fortalte om året 2017, hvad var der sket løbende af forbedringer og tiltag hen over året. Af mærkesager afholdte vi tombola ved sommerfesten, som gav en god indtægt til foreningen. Læs hele beretningen her: https://solhojgaard.net/stotshg/april-nyt-formandens-beretning-2017/
 3. Godkendelse af regnskab.
  Regnskabet for 2017 blev godkendt og vi ville gerne have haft flere betalende medlemmer.
  Vi snakkede om tydeligere kommunikation omkring kontingent opkrævningen, så børnene får alle sedler med hjem, det bliver lagt på hjemmesiden og Facebook.
 4. Indkommende forslag – ingen.
  I tråd med tydelig kommunikation, foreslog Tine at det godt kunne gøres mere klart og at det primært var via Facebook forældrene fik deres “nyheder”.
 5. Budget 2018 godkendt, og uændret kontingent (200,-/100,-) i 2018.
  Kontingentet skal være af en rimelig størrelse så alle kan være med.
  Hellere ha’ lidt flere indbetaler end at vi mister for mange ved at hæve kontingentet.
  Mål om flere betalende medlemmer, gerne 80-90% af alle børn på Solhøjgård.
 6. Valg:
  Tine ville gerne til og træder ind i bestyrelsen. Hans Jørgen fortsætter som kasserer og Lars som formand. Bestyrelsen kunne godt bruge et par ekstra hænder til at løfte nogle af opgaverne og vi har fået hjælp af fritidshjemmet bestyrelse til at indsamle sponsor/tombola gaver til årets sommerfest. Flere forældre kunne gå sammen i små grupper, uden at være medlem af bestyrelsen og kører mindre projekter hen over året med fokus på at finde lokale midler.
 7. Evt.
  Nye indtægtsmuligheder → Tombola/lotteri til sommerfesten, sponsorgaver.
  Projekter 2018 → Fritidshjemmets ønskeseddel.
  T-shirt salg → Jubilæums udgave, med henblik på at generer et lille overskud til foreningen.

Venlig hilsen bestyrelsen
(Tine L. Thomsen, Hans Jørgen L. Eriksen & Lars Kjærsgaard Nielsen)