Visioner

Bestyrelsens visioner 2017

Bestyrelsen opfordrer til at I medlemmer tilgodeser støtteforeningen med jeres kompetencer!

  • I forbindelse med at skaffe økonomiske midler skal foreningen gøres synlig. En PR-gruppe på 3-4 personer kan være redaktører af en præsentationsfolder, og have kontakten til lokale nyhedsmedier.
  • En anden gruppe kan skabe kontakt til det lokale handelsliv og håndværkere. Foran er at skaffe præmier til et lotteri i forbindelse med fritidshjemmets fødselsdag og sommerfest.
  • En håndværker vil måske gerne sponsere nogle arbejdstimer på nyt tag på det runde hus ved siden af bålpladsen. Materialerne er der skaffet penge til!
  • Foreningslivet i Farum/Furesø kan muligvis også være givtigt for støtteforeningen at følge med i. Eksempelvis at søge midler fra Spejdernes Loppemarked.
  • Furesø kommune sætter også penge af til sociale og kulturelle formål, som det kan være værd at sætte fokus på.

I forbindelse med nedsatte arbejdsgrupper er et bestyrelsesmedlem også med.