Farum,  marts 2023

Kære forældre!

Vil I gerne bidrage med et tilskud til

ÅRETS KOLONI

og er forhindret i at være med til

kan beløb indsættes på dette:

Skriv KOLONI i kommentar-feltet

Overskuddet fra bankospillet og modtagne bidrag, sendes videre til fritidshjemmets koloniophold.    

Det  gør det nemmere for Solhøjgård at finansiere leje af koloni, bustransport og forplejning.

  

Hilsen

Bestyrelsen for støtteforeningen

(Katarina, Anita, Glen og Hans Jørgen)

 

Farum, den 1. marts 2023

Kære forældre!

 

Alle jeres børn er indbudt til at komme med på koloni den 14.-16. april.

Det er lidt af en bekostelig affære at gennemføre.

For at gøre det nemmere for Solhøjgård at finansiere leje af koloni, bustransport og forplejning, arrangerer støtteforeningen en hyggelig eftermiddag med

lørdag den 25. marts kl. 14.00.

 

Ingen bankospil uden præmier!

Vi søger derfor blandt jer forældre om sponsering af præmier.

Ikke at I skal købe noget, men måske har I via job eller fritidsinteresse kontakt til mulige sponsormuligheder.

Det kan eksempelvis være produkter eller ydelser.

Til dagen har vi også brug for nogen der kan bage lidt kager, samt at  komme kl. 13.00. for at brygge kaffe, lave te, dække op og gøre klar.

Alle jer der har noget at byde ind med, kan give besked til Hans Jørgen på fritidshjemmet eller mobil. tlf.: 2485 0676.

  

Hilsen

Bestyrelsen

(Katarina, Anita, Glen og Hans Jørgen)

Indbyder til GENERALFORSAMLING og efterfølgende BANKOSPIL,

lørdag den 25. marts kl 13.00.

Vi forventer at slutte senest kl. 16.00,

på Fritidshjemmet Solhøjgård

Vi starter med generalforsamlingen på 1. sal. Her er alle forældre velkommen.

Dagsorden:

 1. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 3. Behandling af indkomne forslag.
 4. Budget for 2023 og kontingentfastsættelse for det 2024.
 5. Valg.
  1. Bestyrelsen:
   • Katarina Ritz, Anita Godsk Warming er ikke på valg
   • Glen Nielsen og Hans Jørgen L. Eriksen  er på valg og modtager gerne genvalg.
   • Et nyt bestyrelsesmedlem?
  2. Suppleanter:
   • Der er for tiden ingen!
  3. Revisor:
   • Tine Loft Thomsen er valgt i 2022.
   • Revisor-suppleant?
 6. Eventuelt.

Kl. 14.00 går det løs med bankospil.

Børn, forældre og andre i familien er velkomne.

Bankoplader købes for 20,- kr./stk.

For en tyver er der kaffe/te/saft og kage til hver.

Vi arbejder for at få mange præmier, til både børn og voksne!

Overskuddet fra bankospillet sendes videre til fritidshjemmets koloniophold.                      

Det  gør det nemmere for Solhøjgård at finansiere leje af koloni, bustransport og forplejning.

 

Tilmelding er nødvendigt, da vi højst er plads til 50 til bankospillet. (Giv besked om deltagelse til Hans Jørgen (på fritidshjemmet), eller til  støtteforeningens e-mail: stotshg@gmail.com – SENEST den 15. marts).

Hilsen bestyrelsen (Katarina, Anita, Glen og Hans Jørgen)