Forårs NYT – Kontingent opkrævning 2022

Kære alle med interesse for Fritidshjemmet Solhøjgård – nye som ”gamle” forældre og bedsteforældre m.fl.

Så er det atter tid til at forny det årlige medlemskab.
Jeres kontingent er med til at gøre de 4 år, børnene går på Fritidshjemmet Solhøjgård, lidt sjovere!

Ifølge støtteforeningens vedtægter er formålet:
”At anskaffe midler og donationer til aktiviteter i tilknytning til fritidshjemmets virke og pædagogiske vision”.
Et medlemskab danner fundamentet i foreningen for at søge sponsorater og donationer.

Hovedparten af alle indtægter, bl.a. kontingentet – vil således være med til at forkæle fritidshjemmet.
I de senere år har foreningen bl.a. givet:

  • ‘Velkommen-tilbage arrangement’ efter sommerferien med klovneoptræden og is.
  • En mooncar.
  • Materialer til skyggesejl ved sandkassen.
  • Bankopræmier til børnenes julebanko.

På generalforsamlingen er det besluttet at kontingentet er:
200,- kr.  pr. husstand, der har barn/børn på Fritidshjemmet Solhøjgård og
100,- kr. for øvrige med interesse for fritidshjemmet.

Indbetaling kan ske til:
Danske Bank:
Reg.nr.: 9570             Konto nr.: 119 973 68

Eller:
MobilePay – 83150.

Skriv dit BARNS NAVN (hvis det er indmeldt på Solhøjgård) i besked-feltet.
Er det ikke muligt så send oplysningerne til: stotshg@gmail.com

 

Venlig hilsen
Bestyrelsen
(Lars Kjærsgaard Nielsen, Glen Holm Nielsen, Katarina Ritz, Casper Møller, Anita Godsk Waaben og Hans Jørgen L. Eriksen)