Støt SHG – Generalforsamling 2022 – Dagsorden torsdag d. 31/3

ZOOM LINK:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/74353962596?pwd=dd8HfqjL6mLK5YYGyWHW7uEx4APPrU.1

Meeting ID: 743 5396 2596
Passcode: SHG      (<– Husk PW!!!)

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent og referent.

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2021/2022.

4. Behandling af indkomne forslag*.

5. Udarbejdelse af budget, herunder kontingentfastsættelse for det følgende regnskabsår.

6. Valg:

Lars er villig til genvalg – 2 år.

Katarina er villig til genvalg – 2 år.

Hans Jørgen er villig til genvalg – 2 år.

Casper er villig til genvalg – 2 år.

Tine – Takker af og stopper efter flere års tro tjeneste.

Anita – ???

7. Eventuelt.

 

* Forslag skal være sendt til formanden:

Lars Kjærgaard Nielsen, senest den 28. marts 2022.

Brug denne e-mail adr.: stotshg@gmail.com

 

Mød talstærkt op så vi kan få en sprudlende forening til at støtte op om fritidshjemmets aktiviteter.

Der afholdes erfaringsmæssigt højst et til to bestyrelsesmøder om året.

E-mail og telefon har været den primære kontakt for aftaler og planlægning.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

(Lars Kjærsgaard Nielsen, Tine Loft Thomsen, Katarina Ritz, Casper Møller, Anita Godsk Waaben og

Hans Jørgen L. Eriksen)

Skriv et svar