Marts NYT

Støtteforeningen indbyder til generalforsamling.

Tirsdag den 4. april 2017, kl. 19:00

på Fritidshjemmet Solhøjgård.

Alle forældre der har børn på fritidshjemmet er velkomne.
(Giv besked om deltagelse til Hans Jørgen eller på opslaget på døren til stuen – SENEST den 30. marts).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag:
  Forslag skal være sendt til bestyrelsen, senest den 28. marts 2017.
  Brug denne mail adr.: stotshg@gmail.com
 5. Udarbejdelse af budget, herunder kontingentfastsættelse for det følgende regnskabsår.
 6. Valg:

  Bestyrelsen:
  Lars K. Nielsen er på valg for 2 år. Han stiller gerne op til genvalg.
  Jani Ahmetaj er på valg for 2 år. Han stiller ikke op til genvalg.
  Erwin Hoffman er ikke på valg. Han ønsker dog at udtræde – derfor nyvalg for 1 år.
  Hans Jørgen Eriksen er ikke på valg.

Suppleanter:
To  vælges for 1 år.

Revisor:
Bo Pedersen er ikke på valg

Suppleant:
En er på valg for 1 år.

7. Eventuelt.

Vel mødt d. 4/4, kl. 19:00.

Venlig hilsen
Hans Jørgen, Jani, Erwin og Lars.
stotshg@gmail.com