Indbydelse til generalforsamling og Bankospil 2023

Indbyder til GENERALFORSAMLING og efterfølgende BANKOSPIL,

lørdag den 25. marts kl 13.00.

Vi forventer at slutte senest kl. 16.00,

på Fritidshjemmet Solhøjgård

Vi starter med generalforsamlingen på 1. sal. Her er alle forældre velkommen.

Dagsorden:

 1. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 3. Behandling af indkomne forslag.
 4. Budget for 2023 og kontingentfastsættelse for det 2024.
 5. Valg.
  1. Bestyrelsen:
   • Katarina Ritz, Anita Godsk Warming er ikke på valg
   • Glen Nielsen og Hans Jørgen L. Eriksen  er på valg og modtager gerne genvalg.
   • Et nyt bestyrelsesmedlem?
  2. Suppleanter:
   • Der er for tiden ingen!
  3. Revisor:
   • Tine Loft Thomsen er valgt i 2022.
   • Revisor-suppleant?
 6. Eventuelt.

Kl. 14.00 går det løs med bankospil.

Børn, forældre og andre i familien er velkomne.

Bankoplader købes for 20,- kr./stk.

For en tyver er der kaffe/te/saft og kage til hver.

Vi arbejder for at få mange præmier, til både børn og voksne!

Overskuddet fra bankospillet sendes videre til fritidshjemmets koloniophold.                      

Det  gør det nemmere for Solhøjgård at finansiere leje af koloni, bustransport og forplejning.

 

Tilmelding er nødvendigt, da vi højst er plads til 50 til bankospillet. (Giv besked om deltagelse til Hans Jørgen (på fritidshjemmet), eller til  støtteforeningens e-mail: stotshg@gmail.com – SENEST den 15. marts).

Hilsen bestyrelsen (Katarina, Anita, Glen og Hans Jørgen)

Skriv et svar