KONTINGENT 2017

Kære alle med interesse for Fritidshjemmet Solhøjgård – nye som ”gamle” forældre m.fl.!

Så er det atter tid til at forny det årlige medlemskab.

Med bl.a. dit medlemskab kan støtteforeningen være med til at gøre de 4 år – børnene går på Fritidshjemmet Solhøjgård – lidt sjovere!

Ifølge støtteforeningens vedtægter er formålet:

”At anskaffe midler og donationer til aktiviteter i tilknytning til fritidshjemmets virke og pædagogiske vision”. Et medlemskab danner fundamentet i foreningen for at søge sponsorater og donationer.”

Hovedparten af alle indtægter, bl.a. kontingentet – vil således være med til at forkæle fritidshjemmet.

I 2016 har foreningen allerede givet:

  • Bustransporten til kolonien (5.250,-kr).
  • Sodavand og popcorn til alle børn til fritidshjemmets fødselsdag- og sommerfest den 17/6-2016 (500,-kr).
  • Sommerferie-aktiviteter 2016 (1.500,- kr.).

På ønskesedlen har fritidshjemmet bl.a. en rutsjebane, en vandbane med vandfald, et udekøkken, renovering af taget på det runde hus, samt en ny overdækning af bålpladsen.
Årlige tilskud til sommerfesten, aktiviteter i sommerferien og efterårsferien ser man også frem til.


På generalforsamlingen er det besluttet at kontingentet for 2017 er:
200,- kr.  pr. husstand, der har barn/børn på Solhøjgård og
100,- kr. for øvrige med interesse for fritidshjemmet.

Indbetaling kan ske til:
Danske Bank:
Reg.nr.: 9570, konto nr.: 119 973 68
P.S. Der arbejdes pt. på en MobilePay løsning.

Skriv din MAIL-ADRESSE og DIT BARNS NAVN (hvis det er indmeldt på Solhøjgård) i besked-feltet.

Er det ikke muligt så send oplysningerne til: stotshg@gmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
(Lars Kjærsgaard Nielsen og Hans Jørgen L. Eriksen)

 

Støtteforeningen for Fritidshjemmet Solhøjgård.

Referat af generalforsamlingen d. 4/4-2017:

Antal deltagere: Alt for lidt (i alt: 4).

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden og valg af referent.
Hans Jørgen blev valgt til dirigent og Lars som referent.

2) Bestyrelsens beretning:
Gennem 2016 har vi jo på sædvanligvis støttet forskellig arrangementer bl.a. betalt for transport til kolonien, givet tilskud til sommerfesten og sommerferie aktiviteter.
Vi fik opkrævet kontingent sent på året, men alligevel præsteret at få ca. 11500kr ind fra medlemmerne, udlån fra SHG og andre bidrag. Hvilket vi syntes er et flot resultat taget i betragtning af den sene udmelding.
Alle indbetalinger osv. er der nu styr på elektronisk og vi har fået adgang til netbank.

Hjemmesiden kom på plads og nyhedsbrev funktionen aktiveret så vi nu sender ud til samme ”fanskarer” som fritidshjemmet.
På generalforsamlingen snakkede vi om andre kommunikationsformer, da det ikke rigtig lader til vi bliver hørt og medlemmerne ikke opdager vores indlæg på hjemmesiden.
Nyhedsbrev funktionen vil blive opdateret i 2. kvartal 2017.  Sideløbende vil informationer også komme ud via fritidshjemmet facebookprofil (aftalt nærmere med Morten, leder), opslag på fritidshjemmet og i nogle sammenhænge får børnene en seddel med hjem.

I 2017 vil vi arbejde på at give tilskud til de samme ting som i 2016 og finde udvalgte projekter som vi kan få i mål med en målrettet indsats.

3) Godkendelse af regnskab.
Regnskabet for 2016 blev godkendt.

4) Indkommende forslag – ingen.
Forslag fra generalforsamlingen:
Udarbejdelse af folder med information om støtteforeningen, som er nem at dele ud til andre foreninger, forældre, lokale firmaer og forretninger.

5) Budget 2017 godkendt, og uændret kontingent (200,-/100,-) i 2018.
Kontingentet skal være af en rimelig størrelse så alle kan være med.
Hellere ha’ lidt flere indbetaler end at vi mister for mange ved at hæve kontingentet.

6) Valg:
Erwin og Jani træder desværre ud af bestyrelsen og vi får brug for nye medlemmer til at drive bestyrelsen videre. Vi sender en ”efterlysning” ud i løbet af 2. kvartal 2017. Stor tak til begge for deres indsats i 2016/2017.

Lars blev genvalgt.

7) Evt.
Find nye indtægtsmuligheder à Tombola/lotteri til sommerfesten, find sponsor gaver.
Projekter 2017 à Fritidshjemmets ønskeseddel à udekøkken (1.prio).
MobilePay à Opret mobil nummer (lettere betaling).
Elektroniske girokort?
Høstmarked – aktivitet!!! Evt. loppemarked, dato?

Ideer til hjemmesiden:
–          Sponsorvæg (dem som støtter får deres logo med på hjemmesiden).
–          Projekter 2017, hvad kan I støtte med? Skaffe materialer og arbejdskraft til.
–          Sommerfest præmier/tombola (gavekort, billetter, alt kan bruges).

Download som PDF

Venlig hilsen
Hans Jørgen, Jani, Erwin og Lars.
stotshg@gmail.com