Kære medlemmer (forældre & børn på Solhøjgård),

Der skal være valg til Støtteforeningens bestyrelse (inden årets udgang). Det vil derfor være virkelig dejligt, hvis I melder jer. Opgaverne er yderst begrænsede og kræver mest af alt, om at man siger JA, til Hans Jørgens idéer, og så mødes og hygger lidt et par gange om året og får nye idéer.

Valg til bestyrelsen:
Der er pt. 3 medlemmer i bestyrelsen. Det er det mindste bestyrelsen kan bestå af.
Bestyrelsens appel til jer forældre, at der er fem eller flere, der vil give foreningen nogle få timers opmærksomhed. Jo flere – jo mindre opgaver er der til hver.
Opgaverne er beskrevet i årsberetningen (sendes ud lige efter dette).

Bestyrelsen består af:
Lars Kjærsgaard Nielsen (far til Max) takker nej til genvalg.
Tine Loft Thomsen (mor til Pil) er villig til genvalg.
Hans Jørgen Lund Eriksen er ikke på valg.

I melder jer på mail: tine.loft.thomsen@gmail.com inden d. 14/12.
HVIS der bliver ’kampvalg’ og flere som melder sig til de samme poster/roller.
Får børnene en seddel med hjem (eller vi laver en online afstemning), hvor I kan stemme en uge frem, så vi har en ny bestyrelse klar i begyndelsen af januar 2021.

Vi sender denne information ud i flere bider, så I ikke bliver blæst bagover med info.
Evt. detaljeret forklaringer/information, kommer KUN til at ligge på hjemmesiden, så HUSK at besøg den.

Vi vil meget gerne understrege, at hvis ingen melder retur.
Så er der reel risiko for, at foreningen må nedlægge sig selv.
Vi og Solhøjgård ønsker, at den skal bestå. Da det giver os nogle muligheder, som vi ellers ikke ville have for at støtte fritidshjemmet med midler/ressourcer som de ikke har.

 

Venlig hilsen
Bestyrelsen (Hans Jørgen, Tine & Lars)

Kære forældre,

Vi sendte en mail ud før sommerferie vedr. kontingent opkrævning og har fået godt 20 indbetalinger ind hen over sommeren. Vi vil selvfølgelig gerne have jer allesammen med!!! Derfor denne påmindelse.
Er I i tvivl om I har indbetalt eller ej, så skriv til stotshg@gmail.com

Støtteforeningen har været med til at forsøde opstarten efter sommerferien en smule, da børnene fik besøg af klovnen Tapé. Derudover er der givet støtte til udklædningstøj, nye solsejl og is.

Vi håber, I vil blive ved med at gøre Solhøjgård til en oase i hverdagen ved at støtte vores foreningen med 200 kr årligt pr familie eller 100 kr årligt for enkeltpersoner uden børn på Solhøjgård (fx bedsteforældre). Indbetal nu via MobilPay på: 83150
Eller bankoverførelse til reg.nr.: 9570, konto nr.: 119 973 68 (Danske Bank).
Skriv gerne en bemærkning, så vi kan kæde familie/barn og indbetalingen sammen.

 

Venlig hilsen bestyrelsen
(Tine L. Thomsen, Hans Jørgen L. Eriksen & Lars Kjærsgaard Nielsen)

Kære forældre,

Det er igen tid til at betale det årlige kontingent til Solhøjgårds støtteforening. I år har vi blandt andet købt en ny mooncar, som kun må bruges, når vi vinder næste års mooncar-race over de andre fritidshjem.

Når børnene vender tilbage efter ferien, sørger Støtteforeningen også for, at børnene, pædagogerne og ikke mindst vores nye leder, Lenni, bliver budt velkommen med en overraskelse en af dagene i august.

Vi håber, I vil blive ved med at gøre Solhøjgård til en oase i hverdagen ved at støtte vores foreningen med 200 kr årligt pr familie eller 100 kr årligt for enkeltpersoner uden børn på Solhøjgård (fx bedsteforældre). Indbetal nu via MobilPay på: 83150
Eller bankoverførelse til reg.nr.: 9570, konto nr.: 119 973 68 (Danske Bank).
Skriv gerne en bemærkning, så vi kan kæde familie/barn og indbetalingen sammen.

Overvej om du har lyst til at indgå i bestyrelsen, da vi mangler medlemmer og Lars og Tine  ikke længere har børn på Solhøjgård om to år, og det ville være rart med en overdragelsesperiode. Det er ikke et stort arbejde da det meste sker via mail og snak med Hans Jørgen, når vi henter børn, så vi holder højst tre møder om året.

Venlig hilsen bestyrelsen
(Tine L. Thomsen, Hans Jørgen L. Eriksen & Lars Kjærsgaard Nielsen)