Kære alle med interesse for Fritidshjemmet Solhøjgård – nye som ”gamle” forældre og bedsteforældre m.fl.

Så er det atter tid til at forny det årlige medlemskab.
Jeres kontingent er med til at gøre de 4 år, børnene går på Fritidshjemmet Solhøjgård, lidt sjovere!

Ifølge støtteforeningens vedtægter er formålet:
”At anskaffe midler og donationer til aktiviteter i tilknytning til fritidshjemmets virke og pædagogiske vision”.
Et medlemskab danner fundamentet i foreningen for at søge sponsorater og donationer.

Hovedparten af alle indtægter, bl.a. kontingentet – vil således være med til at forkæle fritidshjemmet.
I de senere år har foreningen bl.a. givet:

  • ‘Velkommen-tilbage arrangement’ efter sommerferien med klovneoptræden og is.
  • En mooncar.
  • Materialer til skyggesejl ved sandkassen.
  • Bankopræmier til børnenes julebanko.

På generalforsamlingen er det besluttet at kontingentet er:
200,- kr.  pr. husstand, der har barn/børn på Fritidshjemmet Solhøjgård og
100,- kr. for øvrige med interesse for fritidshjemmet.

Indbetaling kan ske til:
Danske Bank:
Reg.nr.: 9570             Konto nr.: 119 973 68

Eller:
MobilePay – 83150.

Skriv dit BARNS NAVN (hvis det er indmeldt på Solhøjgård) i besked-feltet.
Er det ikke muligt så send oplysningerne til: stotshg@gmail.com

 

Venlig hilsen
Bestyrelsen
(Lars Kjærsgaard Nielsen, Glen Holm Nielsen, Katarina Ritz, Casper Møller, Anita Godsk Waaben og Hans Jørgen L. Eriksen)

ZOOM LINK:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/74353962596?pwd=dd8HfqjL6mLK5YYGyWHW7uEx4APPrU.1

Meeting ID: 743 5396 2596
Passcode: SHG      (<– Husk PW!!!)

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent og referent.

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2021/2022.

4. Behandling af indkomne forslag*.

5. Udarbejdelse af budget, herunder kontingentfastsættelse for det følgende regnskabsår.

6. Valg:

Lars er villig til genvalg – 2 år.

Katarina er villig til genvalg – 2 år.

Hans Jørgen er villig til genvalg – 2 år.

Casper er villig til genvalg – 2 år.

Tine – Takker af og stopper efter flere års tro tjeneste.

Anita – ???

7. Eventuelt.

 

* Forslag skal være sendt til formanden:

Lars Kjærgaard Nielsen, senest den 28. marts 2022.

Brug denne e-mail adr.: stotshg@gmail.com

 

Mød talstærkt op så vi kan få en sprudlende forening til at støtte op om fritidshjemmets aktiviteter.

Der afholdes erfaringsmæssigt højst et til to bestyrelsesmøder om året.

E-mail og telefon har været den primære kontakt for aftaler og planlægning.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

(Lars Kjærsgaard Nielsen, Tine Loft Thomsen, Katarina Ritz, Casper Møller, Anita Godsk Waaben og

Hans Jørgen L. Eriksen)

Invitation til generalforsamling

Torsdag d. 31/3 – 2022, kl.: 19:30

(sæt kryds i kalenderen).

Det er først og fremmest et fysisk møde, bestyrelsen møder ind på SHG.
Men i år gør vi det også muligt at deltage online (via Zoom), nu har alle jo lært det 😊.
Deltag eller lyt med.

Kære medlemmer (og nye forældre),

Da vores generalforsamling nu flere gange er blevet aflyst, så genstarter vi i år det hele og vil gerne invitere jer med online, hvis det gør hele logistikken med børn, ulvetimen og madlavningen nemmere. Vi sender et link ud et par dage før og påmindelser vedr. mødet.

Dagsorden kommer senere.
Men i korte træk, lidt info fra foreningen, info om projekter, genvalg af bestyrelsesmedlemmer, evt. valg af nye og afslutning.
Varighed ca. 1 times tid.

Formandens årsberetning 2022:
2021 var et stille år uden de traditionelle sociale aktiviteter.
MEN, vi arbejdede videre i kulissen og fik indsamlet et pænt årsresultat (kontingent indbetalinger for godt 9000,-).
TUSIND TAK!!! for støtten, trods de manglende sociale events.
Vi fik da lavet online BINGO, hvilket var en stor succes som fik genskabt kontakten til SHG.
2022 skulle gerne føre os tilbage til ’normalen’, det vil sige bidrag til evt. koloni tur, sommerfest indslag, høstmarked bidrag, evt. jule halløj eller ekstra forkælelse i hverdagen.
Vi har sparet op i disse år, og ’forsøgt’ at bidrage med ting til hverdagen, f.eks. med bordtennisbord, ting til legerum, nye puder osv. Nyt hockey udstyr er også på vej.

Følg med i foreningens opsparing her:
https://solhojgaard.net/stotshg/opsparing-2021/
Opdateres ca. hvert kvartal.

Vi er altid på jagt efter nye engagerede forældre (evt. med håndværker baggrund til byggeprojekter), som kan bidrage på den ene eller anden måde, evt. bare med en god kontakt eller råd om hvor vi finder billige byggematerialer (til hegn rundt om fodboldbanen).
Så alle kan bidrage, småt som stort er velkommen 😊

 

Venlig hilsen
Bestyrelsen

(Lars Kjærsgaard Nielsen, Tine Loft Thomsen, Katarina Ritz, Casper Møller, Anita Godsk Waaben og Hans Jørgen L. Eriksen)