Støtteforeningen indbyder til generalforsamling.

Tirsdag den 4. april 2017, kl. 19:00

på Fritidshjemmet Solhøjgård.

Alle forældre der har børn på fritidshjemmet er velkomne.
(Giv besked om deltagelse til Hans Jørgen eller på opslaget på døren til stuen – SENEST den 30. marts).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag:
  Forslag skal være sendt til bestyrelsen, senest den 28. marts 2017.
  Brug denne mail adr.: stotshg@gmail.com
 5. Udarbejdelse af budget, herunder kontingentfastsættelse for det følgende regnskabsår.
 6. Valg:

  Bestyrelsen:
  Lars K. Nielsen er på valg for 2 år. Han stiller gerne op til genvalg.
  Jani Ahmetaj er på valg for 2 år. Han stiller ikke op til genvalg.
  Erwin Hoffman er ikke på valg. Han ønsker dog at udtræde – derfor nyvalg for 1 år.
  Hans Jørgen Eriksen er ikke på valg.

Suppleanter:
To  vælges for 1 år.

Revisor:
Bo Pedersen er ikke på valg

Suppleant:
En er på valg for 1 år.

7. Eventuelt.

Vel mødt d. 4/4, kl. 19:00.

Venlig hilsen
Hans Jørgen, Jani, Erwin og Lars.
stotshg@gmail.com

GODT NYTÅR!
(jah…det er længe siden og alle er godt i gang med hverdagens rutiner)

Vi er også “trukket i arbejdstøjet” og er begyndt at tænke på hvad vi ønsker at få ud af 2017.

I februar måned holder vi vores første bestyrelsesmøde (Støtteforeningen), og har lidt planer på tapetet. Vi skal kigge på hvordan budgettet ser ud og hvad der skal doneres penge til i år.
Senere i marts/april holder vi vores generalforsamling (Støtteforeningen), hvor alle selvfølgelig er velkommen til at møde op og komme med input/indspark.

Vi vil RIGTIG gerne ha’ hjælp fra en eller flere forældre til at søge støtte fra lokalsamfundet, legater eller hvad man nu kan finde på.
Det er ikke lykkedes at få sat dette arbejde i system og det kan være tidskrævende at finde frem til de rigtige fonde osv.

Derfor går vi mere i tankerne med hvad vi kunne finde af sponsorer i lokalområdet. Kunne det være en håndværker der tilbød at renovere/sponsorer materialer eller den lokale “købmand” vi fik sponsor varer fra.

Kom med jeres bud!!! eller hjælp.
Mail: stotshg@gmail.com

/Hans Jørgen, Jani, Erwin og Lars.