Generationsskifte – Valg til Støtteforeningens bestyrelse

Kære medlemmer (forældre & børn på Solhøjgård),

Der skal være valg til Støtteforeningens bestyrelse (inden årets udgang). Det vil derfor være virkelig dejligt, hvis I melder jer. Opgaverne er yderst begrænsede og kræver mest af alt, om at man siger JA, til Hans Jørgens idéer, og så mødes og hygger lidt et par gange om året og får nye idéer.

Valg til bestyrelsen:
Der er pt. 3 medlemmer i bestyrelsen. Det er det mindste bestyrelsen kan bestå af.
Bestyrelsens appel til jer forældre, at der er fem eller flere, der vil give foreningen nogle få timers opmærksomhed. Jo flere – jo mindre opgaver er der til hver.
Opgaverne er beskrevet i årsberetningen (sendes ud lige efter dette).

Bestyrelsen består af:
Lars Kjærsgaard Nielsen (far til Max) takker nej til genvalg.
Tine Loft Thomsen (mor til Pil) er villig til genvalg.
Hans Jørgen Lund Eriksen er ikke på valg.

I melder jer på mail: tine.loft.thomsen@gmail.com inden d. 14/12.
HVIS der bliver ’kampvalg’ og flere som melder sig til de samme poster/roller.
Får børnene en seddel med hjem (eller vi laver en online afstemning), hvor I kan stemme en uge frem, så vi har en ny bestyrelse klar i begyndelsen af januar 2021.

Vi sender denne information ud i flere bider, så I ikke bliver blæst bagover med info.
Evt. detaljeret forklaringer/information, kommer KUN til at ligge på hjemmesiden, så HUSK at besøg den.

Vi vil meget gerne understrege, at hvis ingen melder retur.
Så er der reel risiko for, at foreningen må nedlægge sig selv.
Vi og Solhøjgård ønsker, at den skal bestå. Da det giver os nogle muligheder, som vi ellers ikke ville have for at støtte fritidshjemmet med midler/ressourcer som de ikke har.

 

Venlig hilsen
Bestyrelsen (Hans Jørgen, Tine & Lars)