Kære medlemmer,

Da vores generalforsamling nu to gange er blevet aflyst, har vi valgt at sende jer årsberetningen i stedet. Bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling, den 27. marts 2019:

Ved sommerfesten i 2019 stod foreningen for 3. år i træk for et lotteri med donerede præmier fra forretningsdrivende og FCN. Bryghuset Skovlyst var atter generøs med at donere øl til baren og lotteriet.

Ved fritidshjemmets juletræssalg, den 3. søndag i Advent, organiserede vi julemarkedsboder. Det fyldte og gjorde laden noget hyggeligere at besøge. Vi havde glædet os til at finde på noget igen i år. Desværre ved vi alle, hvad der så skete i marts 2020.

Det forhindrede dog ikke vores ihærdige formand i at hverve nye og gamle medlemmer. I maj måned blev alle forældre opfordret til at forny deres medlemskab, samtidig med at nye forældre blev meldt ind. Tak for det!

Da der atter kom børn på Solhøjgård fremkom personalet med et ønske om solsejl over området ved sandkassen. Foreningen har nu købt materialer til dette. Tilbage er at få støbt stolperne fast og spændt solsejlene ud. Det gemmer vi til foråret, hvor vi håber, nogle forældre vil hjælpe med at løse den opgave.

En af de første dage efter sommerferien blev det fejret at alle Solhøjgårdbørn nu var ”hjemme” igen med underholdning i haven ved Klovnen Tapè og efterfølgende isvafler til alle. Det var en dejlig dag for både børn og voksne. I Støtteforeningen er vi virkelig glade for, at vi på den måde kunne være med til at sprede glæde i en svær tid.

Vi er igang med at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe med at gøre december hyggeligere for børnene, så hvis der er nogle, der kunne tænke sig at give et tilskud, må I meget gerne det på vores MobilePay. Idéer er også velkomne. Lige nu vil vi donerer gave til julelotteriet, så vi ikke alle skal have en gave med, for på den måde at begrænse smitte.

Regnskab 2019:
Ses her.

Forslag til kontingent for 2021:
Bestyrelsen foreslår det er uændret som:
200,- kr. pr. husstand, der har barn/børn på Solhøjgård og
100,- kr. for øvrige med interesse for fritidshjemmet.

Valget kommer til at foregå som beskrevet i vores (tidligere) mail/nyhedsbrev.

For at foreningen kan leve videre er der roller/opgaver som skal fordeles:

Formand:

  • Tovholder på de ideer og muligheder for hvad foreningen kan/skal give støtte til.
  • Finde yderligere muligheder for støtte/sponsorater, hvis vi har større projekter.
  • Afholde møder en 2-3 gange om året via e-mail eller anden form. Her aftales opgavefordeling, information og opfølgning.

Web-redaktør/web-administrator:
Vores hjemmeside er bygget op omkring ‘WordPress’. Det kræver ikke den vilde tekniske viden at sætte sig ind i. Vi bruger den primært til at sende vores nyhedsbreve ud. Opgaven består i at holde hjemmesidens tekst opdateret og sende den nødvendige information ud i løbet af året, ikke nødvendigvis skrivedelen, mere den tekniske del med at få sendt det ud.

Kasser/bogholderiet:
Vi er overgået til et elektronisk regnskab (Dinero), så det vil være nødvendigt med en forældre som har kendskab til dette (eller andre regnskabsprogrammer).
Det er højt sat en ½ til en hel time per måned, hvor bankkonti og regnskab afstemmes/bogføres. Vi har ganske få bilag som skal bogføres. Der er lidt at lave lige i de få perioder af året, hvor vi har aktiviteter kørende og kontingentopkrævning (maj/juni).

Venlig hilsen bestyrelsen
(Tine L. Thomsen, Hans Jørgen L. Eriksen & Lars Kjærsgaard Nielsen)

Kære medlemmer (forældre & børn på Solhøjgård),

Der skal være valg til Støtteforeningens bestyrelse (inden årets udgang). Det vil derfor være virkelig dejligt, hvis I melder jer. Opgaverne er yderst begrænsede og kræver mest af alt, om at man siger JA, til Hans Jørgens idéer, og så mødes og hygger lidt et par gange om året og får nye idéer.

Valg til bestyrelsen:
Der er pt. 3 medlemmer i bestyrelsen. Det er det mindste bestyrelsen kan bestå af.
Bestyrelsens appel til jer forældre, at der er fem eller flere, der vil give foreningen nogle få timers opmærksomhed. Jo flere – jo mindre opgaver er der til hver.
Opgaverne er beskrevet i årsberetningen (sendes ud lige efter dette).

Bestyrelsen består af:
Lars Kjærsgaard Nielsen (far til Max) takker nej til genvalg.
Tine Loft Thomsen (mor til Pil) er villig til genvalg.
Hans Jørgen Lund Eriksen er ikke på valg.

I melder jer på mail: tine.loft.thomsen@gmail.com inden d. 14/12.
HVIS der bliver ’kampvalg’ og flere som melder sig til de samme poster/roller.
Får børnene en seddel med hjem (eller vi laver en online afstemning), hvor I kan stemme en uge frem, så vi har en ny bestyrelse klar i begyndelsen af januar 2021.

Vi sender denne information ud i flere bider, så I ikke bliver blæst bagover med info.
Evt. detaljeret forklaringer/information, kommer KUN til at ligge på hjemmesiden, så HUSK at besøg den.

Vi vil meget gerne understrege, at hvis ingen melder retur.
Så er der reel risiko for, at foreningen må nedlægge sig selv.
Vi og Solhøjgård ønsker, at den skal bestå. Da det giver os nogle muligheder, som vi ellers ikke ville have for at støtte fritidshjemmet med midler/ressourcer som de ikke har.

 

Venlig hilsen
Bestyrelsen (Hans Jørgen, Tine & Lars)