Da generalforsamlingen i marts blev aflyst, indkaldes alle jer medlemmer fra 2017.

Det bliver:
Mandag den 14. maj 2018 kl. 19:00
på Fritidshjemmet Solhøjgård

(Giv besked om deltagelse til Hans Jørgen (på fritidshjemmet) eller på Støtteforeningens e-mail: stotshg@gmail.com – SENEST den 10. maj).

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent og referent.

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.*

5. Udarbejdelse af budget, herunder kontingentfastsættelse for det følgende regnskabsår.

6. Valg.

7. Eventuelt.

* Forslag skal være sendt til bestyrelsen, senest den 30. april 2018.
Brug denne e-mailadr.: stotshg@gmail.com

 

Mød talstærkt op så vi kan få en sprudlende forening til at støtte op om fritidshjemmets aktiviteter.
Der afholdes erfaringsmæssigt højst et til to bestyrelsesmøder om året.
E-mail og telefon har været den primære kontakt for aftaler og planlægning.

 

Hilsen bestyrelsen
(Lars Kjærsgaard Nielsen og Hans Jørgen L. Eriksen)

Årsberetning (året der gik 2017 på Solhøjgård):

Året 2017 gik jo sin stille gang uden de helt store investering/udskejelser i Støtteforeningen, da vi mangler mere forældre involvering og et par friske bestyrelses medlemmer til at få nogle af vores projekter/ideer til at flyve. Hvilket vi efterlyste allerede i starten af året.

I april måned fik vi afholdt generalforsamling uden den store tilslutning, men der kom da alligevel et par gode forslag/ideer ud af det møde. Ingen nye forældre kom ind i bestyrelsen og vi måtte desværre sige ”farvel” til Jani og Erwin som aktive medlemmer.

I maj bød vi alle de nye medlemmer velkommen og fik opkrævet årets kontingent. Regnskabet så fornuftig ud, så vi fik doneret et pænt beløb til fritidshjemmets udekøkken som blev etableret hen over sommeren. Vi håber på endnu flere støttende medlemmer i 2018.

Juni stod i festens tegn og vi indførte et lotteri til sommerfesten, som var en kæmpe succes. Hvilket gav os 5000 i overskud. Gaverne til lotteriet kom fra en lang række butikker på Farum bytorv, vi håber at vi kan gentage succesen igen i 2018 og få endnu flere til at støtte os.
Når vi nu har fået startet traditionen op. En sponsorvæg blev oprettet på hjemmesiden, så vi husker at takke dem som støttede os.

Resten af året har foreningen ligget lidt i dvale indtil et nyt år byder på nye børn/forældre som forhåbentlig har lyst til at støtte os endnu mere.

Vi fik dog lavet en masse positive ting, og har brugt tiden på at få styr på vores bankforretninger, opkrævningen af kontingent og registrering af medlemmer. Det er nu muligt at indbetale kontingent og støtte foreningen via MobilePay.

I 2017 har foreningen givet:

·       1.500,00 kr. i tilskud til sommerferie-ture og -is.

·       8.000,00 kr. i tilskud til etableringen af udekøkkenet.

·       418,00 kr. til administrativt IT-grej.

·       Sodavand og popcorn til alle børn ved fritidshjemmets fødselsdag-/sommerfest.

·         Ved dette arrangement sponserede adskillige af Bytorvets butikker gaver til et amerikansk lotteri og Skovlyst Bryggeri leverede ubeskåret udsøgte drikkevarer til videresalg ved festen. Det gav næsten 5.000,00 kr. i overskud – øremærket som tilskud til renoveringen af/nyt bål hus.

 

/Lars Kjærsgaard Nielsen, Farum d. 17/4-18.