CORONAVIRUS – NYT

(FÅ GERNE EN KOPI AF DETTE MED HJEM FRA SOLHØJGÅRD)

Information til forældre med børn i dagtilbud eller skole i Furesø Kommune
4. marts 2020

Hvis du er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder i bl.a. Norditalien, Iran og
Kina fra og med den 2. marts 2020, skal du holde dig selv og dine børn hjemme i 14
dage, anbefaler Sundhedsstyrelsen.
Sundhedsstyrelsen anbefaler alle borgere (dvs. også børn og unge), der siden 2. marts 2020 er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.
Dette gælder også for børn og unge i dagtilbud og skoler i Furesø Kommune, hvis man siden 2. marts 2020 er kommet hjem fra ferie eller lignende i de pågældende områder.
Alle, der kommer hjem fra et risikoområde, skal være opmærksomme på symptomer som feber, tør hoste eller åndenød og blive hjemme uden kontakt til andre, hvis en i familien bliver syg. Ring til jeres egen læge og mød ikke op i åben konsultation uden at have en aftale først.
Det er særligt ældre og mennesker med kronisk sygdom, der har risiko for at blive alvorligt syge ved smitte med ny coronavirus. Det er på den baggrund, at Sundhedsstyrelsen skærper forebyggelsen af smittespredning.


Forebyg smitte fra coronavirus

  • Vask dine hænder tit og grundigt og lær dine børn det samme. Brug håndsprit, hvis du ikke er i nærheden af vand og sæbe
  • Dæk mund og næse, når du hoster eller nyser og lær dine børn det samme. Brug et engangslommetørklæde eller et ærme i stedet for hånden.

Tal med dit barn om Coronavirus
Her er syv gode måder at tackle dit barns bekymringer og spørgsmål på:

  • Understreg, at myndighederne i Danmark gør alt for at virussen ikke spreder sig i Danmark
  • Forklar, at hele verden hjælper med at løse problemet
  • Giv korte og klare svar
  • Afkræft myterne
  • Skån dit barn, så længe du kan
  • Brug medier konstruktivt
  • Brug anledningen til gode snakke.

(Kilde: https://www.unicef.dk/2020/02/27/saadan-taler-du-med-dit-barn-om-coronavirussen/)


Furesø Kommune opdaterer løbende den kommunale hjemmeside med den aktuelle information og forholdsregler fra Sundhedsstyrelsen www.furesoe.dk/corona