Arbejdssøndagen var velbesøgt og effektiviteten høj

1000 tak til de 25 forældre og 15 børn der brugte noget af deres søndag på at gøre fritidshjemmet lidt mere lækkert ??

Undervejs måtte der “opfindes” flere opgaver p.gr.a. den høje effektivitet ?

Glemmetøjet blev sorteret og venter nu på at blive genforenet med ejeren i garderoben i stueetagen; så kom gerne forbi og kig det igennem inden fre. d. 27. sept. ?