Vigtig viden!

Kære forældre!

Her følger nogle vigtige informationer:

Vedr. skolens strukturændring: Morten har haft et godt og konstruktivt møde med skoleleder, Henrik Hansen, der har været på besøg, og situationen har været drøftet på Solhøjgårds seneste bestyrelsesmøde.

Det er i første omgang blevet besluttet, at 0. kl.’erne hver ons. fra og med ons. d. 19. sept. og skoleåret ud hentes på skolen af en medarbejder fra Solhøjgård kl. 11:25, når skoledagen slutter, og efterfølgende er på Solhøjgård. Det må I godt forberede jeres barn på.

Skoleledelsen ser lige nu på et forslag fra Solhøjgård vedr. de andre årgange, som vi selvfølgelig også gerne vil have på Solhøjgård, når de har tidligt fri. I vil få besked, så snart der er nyt at fortælle. Indtil da er de på skolen til kl. 14 alle dage.

Husk venligst arbejdssøndagen d. 16. sept. på Solhøjgård kl. 9 – 15, hvor en række mindre og større arbejdsopgaver gerne skal klares. Det foregår som altid i en hyggelig atmosfære, og man er også mere end velkommen, hvis man kun kan deltage om formiddagen eller om eftermiddagen. Bestyrelsen sørger for mad og drikke til alle.

Majbørn 2019: Hvis I har mindre søskende, der skal starte på Solhøjgård til næste år – og I ikke allerede har givet besked – bedes I venligst sige det til Morten senest ons. d. 19. sept.

Og… hvis I ikke allerede har sat kryds i kalenderen ons. d. 10. okt., hvor vi holder forældremøde på fritidshjemmet kl. 19 – 21, bedes I venligst gøre det nu ? Nærmere besked følger.

Fritidshjem-hjem-samtaler for 0. kl.’erne: Som noget nyt holder vi samtaler på fritidshjemmet med bh.kl.-forældrene. Samtalerne foregår fra ultimo sept. til medio okt. og holdes sidst på eftermiddagen. Alle andre er selvfølgelig også meget velkomne til at bede om en samtale, hvis behovet opstår.