Velkommen tilbage fra sommerferie ?

Vi glæder os til at tage fat på et nyt (skole)år sammen ?

I skulle meget gerne have fået besked fra skolen om 1. skoledag man. d. 13. aug. Vi kan tilføje, at bh.kl.’erne og 1. kl.’erne slutter dagen kl. 12, hvorefter de skal på vores fritidshjem (med mindre de holder fri).

Moreek tager bh.kl.’erne med på Solhøjgård, og 1. kl.’erne går selv til fritidshjemmet.

2. og 3. kl.’ernes skoledag slutter kl. 14, hvorefter de går til Solhøjgård…