Institutionstaksten for 2018

På en uge med valg (og flæsk på Solhøjgård) her de byrådsgodkendte fritidshjemstakster for 2018:

Taksten pr. måned vil pr. 1/1 2018 og året ud være 1426 kr.

I 2017 var taksten 1402 kr., så det betyder en mindre stigning på 24 kr. pr. måned.

Fritidshjemmet Solhøjgård følger således fortsat den kommunale ffo-takst.