Fra fritidshjem til fritidsklub!

1. maj siger vi et vemodigt farvel til de 3. klasser, der i fire år har haft deres gang på Solhøjgård. Vi vil dog på deres vegne glæde os over de nye muligheder, Fritidsklubben Furesøgård vil kunne tilbyde. 

Rent praktisk betyder skiftet, at I skal opsige jeres Solhøjgård-betalingsserviceaftale, så betalingen løber til og med april måned. 

På fritidshjemmet uddeler vi fra i dag Furesøgård-indmeldelsesblanketter med tilmelding til betalingsservice. 

Fritidsklubtaksten er 475 kr. om måneden.Skriv en kommentar