forældremøde 7.nov.

Vi indkalder til forældremøde med valg til bestyrelse.
Det er den første bestyrelse der er på valg efter vi er blevet private.
Der står en rigtig spændende periode foran os, men jeg kan ikke love den bliver mere rolig.
En af disse opgaver som vi skal beskæftige os med er at sætte visioner og mål for Solhøjgård i samarbejde med personale og de kommunale forventninger til vores arbejde.

Skriv et svar