information om privatisering

Information til alle forældre og personale på Blæksprutten, Fuglsang, Furesøgård, Idrætten og Solhøjgård

 

 

Privatisering – hvad sker der lige nu?

 

Vejen mod en privatisering har været lang og trang efter at de 6 institutioner indleverede deres ansøgning i december 2008. Men heldigvis ser det nu ud til, at der er kommet skred i processen.

 

Grunden til at initiativet kom til verden var jo vores fælles frygt for, at vores dejlige fritidshjem skulle blive nedlagt i forbindelse med at kommunen kunne påtænke en samling af alle fritidsordninger i SFO’er på skolerne. En frygt som blev bekræftet gennem kommunens tiltag omkring områdeledelse og senest i budgetforslagene for 2010. Hermed ville vores eneste værn mod dette være at blive selvstændige og private fritidshjem.

 

I december 2008 ansøgte vi om dette for på denne måde at komme i forhandling med kommunen. Siden da har der foregået en hel del juridisk tovtrækkeri omkring betingelserne for en privatisering, hvilket har været årsag til, at sagen er trukket i langdrag.

 

Men der har heldigvis aldrig været tale om egentlig politisk modstand mod vores initiativ. Faktisk har politikere fra alle partier bortset fra Enhedslisten og til dels SF været positive overfor tanken. Ved det seneste Byrådsmøde 28. oktober vedtog alle partier undtagen Enhedslisten derfor et forslag, der betyder at betingelserne for privatisering af fritidshjem nu er på plads. Som følge deraf har alle 6 institutioner modtaget udkast til aftaler, således at en privatisering af fritidshjemmene forhåbentlig kan ske allerede fra 1. januar 2010.

 

På vegne af alle 6 fritidsinstitutioner er Frie Børnehaver nu ved at forhandle de sidste detaljer om grundlaget på plads med kommunen, og vi håber derfor meget på, at det hele vil kunne falde på plads til årsskiftet, og at risikoen for et blive lukket dermed er forsvundet i horisonten.

 

Denne nye positive situation er opstået ret hurtigt og overraskende, så derfor kan selve privatiseringen pludselig ske hurtigere, end vi havde forventet. Der er sikkert mange blandt forældrene, som ønsker at høre mere om, hvad det så vil betyde i praksis, så derfor vil bestyrelserne indkalde til forældremøder før jul for at orientere mere i detaljer om privatiseringen.

 

Overordnet set vil der ikke ske væsentlige ændringer, da alle institutioner undtagen Blæksprutten i forvejen var selvejende. Vi har været vant til at have selvstændigt budget, forældrebestyrelser og selv at ansætte ledere og personale. Fremover vil vi fortsætte med at få penge pr. barn i lighed med de kommunale, og vi skal derudover opfylde kommunens pædagogiske retningslinjer på linje med de kommunale.

 

Derudover er der en række administrative og samarbejdsmæssige forhold, som endnu ikke er helt afklarede, og som skal forhandles på plads i de kommende uger gennem Frie Børnehaver, så dette kan vi på nuværende tidspunkt ikke informere om. Men som udgangspunkt er de 6 institutioner indstillet på et positivt og konstruktivt samarbejde med kommunen på alle områder, men vi må gennem forhandlingerne se, hvor meget kommunen selv vil være med til.

 

På ejendomsområdet er der som udgangspunkt nået til enighed om, at vi godt kan fortsætte i de nuværende bygninger uanset ejerforholdene, men igen skal detaljerne omkring betingelser på plads.

 

Vi ser frem til at kunne informere jer alle i yderligere detaljer.

 

Venlig hilsen

 

Bestyrelserne for de 6 fritidsinstitutioner

Skriv et svar