pressemeddelse !!

Pressemeddelelse

 

Overvældende flertal i Furesø Byråd for en privatisering af 6 institutioner

 

Så gav Furesø Byråd grønt lys for at de 6 institutioner, i Furesø Kommune, der ønsker at overgå til en privat styreform kan gøre det. Et enigt Byråd, bortset fra Enhedslisten, vedtog den 28. oktober, at kommunen kan gå i realitetsforhandlinger med institutionerne for at få det endelige aftalegrundlag på plads med institutionerne hurtigst muligt. Eller som det bl.a. blev formuleret på byrådsmødet – ”under det nuværende Byråd”.

 

Fra forældreside er vi meget glade for beslutningen og hilser den velkommen med et stort og rungende HURRA. Det er efter vores opfattelse en sejr for demokratiet og en sejr for en kommune der viser at den ønsker mangfoldigheden.

 

Vi ønsker desuden at takke alle de politikere, der har stemt for forslaget, for at de har lyttet til de mange forældre og har imødekommet deres ønske. Det, synes vi, viser karakterstyrke og handlekraft.

 

Vi ser nu frem til at indgå i en konstruktiv dialog med kommunen omkring aftalerne for de 6 institutioner således at vi kan overgå til private institutioner fra den 1. januar 2010.

 

Endelig glæder vi os til fremover, at indgå i et konstruktivt samarbejde med kommunen omkring udviklingen af de 6 fritidstilbud til glæde for alle de berørte parter – forældrene, personalet, kommunen – og dem det hele handler om – BØRNENE.

 

 

Forældrebestyrelserne i

 

Fritidshjemmet Blæksprutten

Fritidshjemmet Fuglsang

Fritidsklubben Furesøgård

Fritidshjemmet og –klubben Idrætten

Fritidshjemmet Solhøjgård

 

 

 

 

 

Skriv et svar