Nytårs-nyt fra bestyrelsen

Så har vi taget hul på et nyt år, og den nye bestyrelse for Solhøjgård har holdt sit første møde.

Ud over budgettet for 2015 og det afsluttede årsregnskab, havde bestyrelsen flere emner på dagsordenen:

Økologisk profil

Personale og bestyrelse ønsker at styrke den økologiske profil på Solhøjgård. Det indebærer blandt andet, at frugten fremover bliver økologisk. Æg vil vi få fra skolelandbrugets fritgående høns.
Johns lækre, hjemmebagte øko-rugbrød vil fortsat være en del af efter-menuen.

Telefonkultur

Bestyrelsen bakker op om personalets ønske om at stramme op på ringepolitikken for børn – og forældre 😉

På Solhøjgårds tavle hænger ”Ringepolitik for børnene”, hvor følgende kan læses:

  • Bh.kl.’erne og 1. kl.’erne kan lave en legeaftale, når en forælder henter.
  • 2. og 3. kl.’erne kan lave en legeaftale efter kl. 15. ”Flyveren” skal vide, hvad aftalen er blevet, og hvilke forældre der er talt med.
  • Brug af egen mobiltelefon kan kun ske efter aftale med ”flyveren”.
  • Personalet har været rigtig glade for indførelsen af sms-tjenesten, der markant har mindsket opringninger om eftermiddagen.
    Det har betydet mere tid og større nærvær til børnene på Solhøjgård.
    Som forælder kan du regne med, at sms’erne læses op til hele klokkeslæt og besvares med et ”ok”.
    For tiden er det imidlertid påkrævet med en reminder om ordningen, da frekvensen af telefonopkald om eftermiddagen har været stigende.

Håndværkere på Solhøjgård

Vores udlejer, Furesø Kommune, har igangsat renoveringen af Solhøjgårds facader.
Der er blevet lagt længe savnet asfalt i indkørslen, skiftet drengetoiletter og radiatorerne er blevet ordnet, så der igen bliver dejligt varmt.
Der har også været arbejdet i laden for at sikre, at vi fortsat kan bruge den som et ekstra lokale.

De frivillige på Solhøjgård

En stor tak skal lyde til de forældre, som har meldt sig til at fundraise for Solhøjgård og til dem, som vil være med til at sørge for en hyggelig og hensigtsmæssig indretning af vores kære fritidshjem.
Morten er klar med konkrete opgaver til begge grupper, herunder indretningen af et stillerum i stueetagen. Derudover er der igen i år brug for en ”plæneklippe-patrulje” som kan deles om tjansen med at holde græsset kort hele sommeren. Interesserede hjælpere kan kontakte Morten.

Årets gang…

Personalet har lagt den overordnede plan for aktiviteter på Solhøjgård i 2015.
Tjek kalender på hjemmesiden og opslagstavlen for vigtige datoer og sæt allerede nu kryds i kalenderen den sidste weekend i april, hvor den traditionsrige koloni for alle børn på Solhøjgård finder sted. Som altid i Kulhuse.

Høstfesten, som plejer at finde sted i september, skiftes fra i år ud med en ”sommerfest”, i år den 12. juni. Vi glæder os til at mødes med alle familier til en hyggelig midsommeraften.

Den 6. september tager vi på klatre- og vandretur til Kullen. En aktivitet, som for år tilbage har været en stor succes, og som  vi ved, at flere har efterspurgt en gentagelse af. Der er mulighed for at deltage med eller uden forælder.

Du kan se det fulde referat fra bestyrelsesmødet på opslagstavlen, hvor du også finder bestyrelsens kontaktoplysninger.
Bestyrelsens mødeplan er også på kalenderen på hjemmesiden.
Mange hilsener

Bestyrelsen

årsplan 2010

Fast ugeprogram i skolernes åbningstid
Mandag: inde/udeleg
Tirsdag: Svømning
Onsdag: Folkedans
Torsdag:Sport ude/hallen
Fredag Skal aktivitet for en årgang
HUSK!! første fredag i September er der HØSTFEST. Nærmere indhold inden sommerferien.
Januar:
Tillæg til årsplan!!
I ugerne 3+4+5 har vi et samarbejdsprojekt med  0.klasserne på Stavnsholtskolen og Fritidshjemmene Pilehuset og Blæksprutten.
Hver onsdag i nævnte uger kommer der en 0.kl. på besøg på fritidshjemmene, hvor der så foregår et eller andet spændende.
Kl.11.30 går personalet fra skolen, og personalet fra fritidshjemmene spiser med klassen, hvorefter børnene følges over på deres
“eget” fritidshjem inden kl 12.45.
Torsdag d.21. januar overnatning med 1.kl.  Vi hygger laver mad og smører madpakketil næste dag.
Torsdag d.28. januar er der fællesspisning forbørn og forældre i 0.kl.fra kl.17 til 20. Børnene laver mad.
Februar:
Fredag d.12. februar holder vi fastelavn formentlig med skolen og de andre fritidshjem.
Uge 7 er der Vinterferie.
Marts:
Torsdag d. 11. Marts er der overnatning med 2.kl. Peter og Kathrine aftaler med børnene.
April:
Solhøjgård holder fødselsdag d. 6. april for børn og barnlige sjæle
Maj:
Mandag d. 3. maj kommer der nye børn
19.  Maj holder vi bedsteforældre dag hvor vi fejre forår med at plante blomster og danse folkedans
Afslutning for 3.kl. Trine planlægger med 3.kl.
Juni:
Daglejr i uge 26
Juli:
Sommerferie med daglejer iuge 26+27
 Vilde vulkaner for 3.kl. vi vender tilbage med detaljer.