Vi SAVNER jer!!!

Først en stor TAK til alle dem som har støttet os i 2018/2019 og fortsat gør, at I bliver ved med at dukke op til arbejdsdage, sommerfester, julearrangementer. Det viser vores sammenhold på Solhøjgård er højt.
Medlemstallet i Støtteforeningen ligger dog ikke så højt, som vi har kunne ønske os de sidste par år og vi har troet fast på at det hele ville køre lidt af sig selv. Selvfølgelig ville ALLE støtte os.

Efter at have gennemgået budgettet i foråret (2019), hvor det viste sig vi ”kun” havde 23 betalende medlemmer ud af potentielle 60-62 børn på gården (hvilket gav en ”indtægt” på små 4600kr i 2018).

Nu senere på året (efterår 2019) er ikke kommet meget højere op trods nye børn/nye forældre på gården. Tilslutningstallet ligger langt under 50% af de 60-62 indmeldte børn på Solhøjgård.

DERFOR, vil vi nu gerne gøre et slag for flere medlemmer (og har et mål om at komme op på 80%), og vi vil også gerne have lidt flere ”hænder” til at udføre nogle af de små opgaver i foreningen.

Vi er 3 bestyrelsesmedlemmer (Tine, Hans Jørgen og Lars). Men har som sådan ikke brug for flere i bestyrelses, mere projekt ”ansættelser”/frivillige til at sprede budskabet og folk til at deltage i diverse arrangementer/udvalg/projektgrupper. Mere om det på forældremødet i aften.

Skriv til os på: stotshg@gmail.com
Ring til os på: 2982 2401 (Lars)
Besøg: http://solhojgaard.net/
Og Støtteforeningen:
http://solhojgaard.net/stotshg/

Køb en T-shirt (vi har lidt på lager, vi skal af med):
http://solhojgaard.net/stotshg/shop/

Hilsen bestyrelsen
(Lars Kjærgaard Nielsen, Tine Loft Thomsen og Hans Jørgen L. Eriksen)

Støtteforeningen indkalder til generalforsamling

Onsdag den 27. marts 2019 – kl. 19:00

på Fritidshjemmet Solhøjgård.

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent og referent.

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.*

5. Udarbejdelse af budget, herunder kontingentfastsættelse for det følgende regnskabsår.

6. Valg.

7. Eventuelt.

*          Forslag skal være sendt til formanden:

Lars Kjærgaard Nielsen), senest den 13. marts 2019.

Brug denne e-mailadr.: stotshg@gmail.com

Mød talstærkt op så vi kan få en sprudlende forening til at støtte op om fritidshjemmets aktiviteter.
Der afholdes erfaringsmæssigt højst et til to bestyrelsesmøder om året.
E-mail og telefon har været den primære kontakt for aftaler og planlægning.

Hilsen bestyrelsen

(Lars Kjærgaard Nielsen, Tine Loft Thomsen og Hans Jørgen L. Eriksen)

Kære forældre & andre støtter,

Ved fritidshjemmets sommerfest arrangerede støtteforeningen, lige som i 2017, et Amerikansk Lotteri.

Takket være en stor velvillig støtte med præmier fra mange, gav det et overskud på godt 6.000 kr.

I 2018 har foreningen i øvrigt støttet Fritidshjemmet Solhøjgård med:

 • Sodavand og popcorn ved fritidshjemmets fødselsdag-/sommerfest.
 • Nye skumpuder til puderummet.
 • 4 waveboards.
 • 6 par innliners.
 • Personlige t-shirts til personalet med fritidshjemmets logo.

Derfor: 1000 tak for støtten og Godt Nytår!!!

Lidt om foreningen:
Støtteforeningen arbejder for Fritidshjemmet Solhøjgård. Fritidshjemmet har adresse på Stavnsholtvej 171, hvor det har haft til huse siden det åbnede i 1968, som det første fritidshjem i Farum.

Støtteforeningen er et forum for anskaffelse af midler og donationer til aktiviteter i tilknytning til fritidshjemmets virke og pædagogiske vision.

Alle med interesse for foreningens liv og virke kan være medlem.

Vi håber I vil støtte os igen i år.  

 • 2018 er et jubilæumsår for Fritidshjemmet Solhøjgård – og det skal fejres!
 • Succesen – sidste to somre – med lotteri vil vi gerne gentage.
 • Sammen med fritidshjemmet ser vi frem til at kunne indfri lidt af ønskedsedlens punkter.

På ønskesedlen står for tiden:

 • Et nyt basetelt til når fritidshjemmet er med på daglejr.
 • Nyt partytelt til sommerfesten.
 • Bred rutsjebane til legepladsen.
 • Højbede til flere af alle de sommerblomster og stauder, som bedsteforældre m.fl. kommer med, på forsommerens hyggelige blomsterdag.

Venlig hilsen bestyrelsen
(Tine L. Thomsen, Hans Jørgen L. Eriksen & Lars Kjærsgaard Nielsen)