Vores fysiske ramme

Solhøjgård er rent fysisk en hovedbygning til en gammel gård med en stor gammel have, der flyder over af store 300 år gamle træer – buske og faldefærdige raftehegn. De tilhørende staldbygninger er et velbesøgt skolelandbrug for kommunens skole- og institutionsbørn. Laden, der binder hovedbygningen sammen med de øvrige bygninger, bruger vi som sports og aktivitetsområde.

Der ligger en række andre gamle gårde spredt idyllisk rundt omkring i det gamle landsbymiljø, der hedder Stavnsholt.

    Bålhuset   

Fritidshjemmet er et fantastisk sted med en umiddelbar varm og hyggelig udstråling og med en   erfaren og  resultatorienteret  personalegruppe. På omsorgsfuld og dynamisk vis varetager personalet fritidshjemmets dagligdag og opretholder et stort aktivitetsniveau, der tager afsæt i børnenes umiddelbare forslag, samt mere traditionsrige aktiviteter, hvor vi vægter udeliv og fysiske aktiviteter meget højt.

Solhøjgårds pædagogik bærer præg af tætte relationer til det enkelte barn og en høj grad af fleksibilitet. Desuden støtter vi de aktiviteter, der tilgodeser børnenes sociale relationer og skaber aktiviteter, der udfordrer og udbygger deres personlige kompetencer.

Skriv et svar