Hvorfor valgte vi Solhøjgård?

Lidt historie
Solhøjgård startede som et selvejende fritidshjem i 1968. Efter mere end 40 år som en velfungerende selvejende institution blev Solhøjgård Fritidshjem et privat fritidshjem i august 2011, da udviklingen på børne- og fritidsområdet i Furesø Kommune gjorde det umuligt at forblive en selvejende institution. Forældre og personale kunne derfor vælge at blive et kommunalt eller privat fritidshjem.

Valget var ikke kun et teknisk/juridisk spørgsmål om kommunal eller privat driftsform. Det handlede i højere grad om, hvordan vi kunne tage det bedste af vores fritidshjemskultur ind i en fremtiden. Alle var enige om, at vi skulle blive privatejet for at bevare vores kultur, de fysiske rammer, vores lege- og udeliv og indflydelse på vores egen hverdag til glæde for børnene, personalet og forældrene.

Hvem er vi?
Vi er 60 børn og 5 medarbejdere og har derfor en størrelse, der er mindre end de andre FFO’er i området. Men hver dag oplever vi værdien af, at børnene og deres familier hører til i et mindre miljø og en mere overskuelig ”verden” end i en skole og FFO, som rummer flere hundrede børn.

Vi er et fristed for børnene efter skole, og det betyder, at Solhøjgårdbørnene forlader skolens område og bruger eftermiddagen på vores fritidshjem. Vores motto lyder: ”Solhøjgård – en oase i hverdagen”.

En af vores centrale holdninger er, at børnene udvikler sig bedst fysisk, mentalt og socialt gennem bevægelse og leg. Derfor er dagen på Solhøjgård fyldt med aktiviteter som f.eks. rulleskøjter, rollespil, svømmehal, klatring, kanoture, syning, kreative aktiviteter på værkstedet etc. Da vi jo er nabo til Skolelandbruget, kan børnene også komme over og hilse på dyrene ind i mellem. Børnene og vi pædagoger elsker denne her måde at være (skærmfri)  sammen på.

Vi har et positivt og udviklende samarbejde med Stavnsholtskolen og de tilknyttede FFO’er, og vi gør, hvad vi kan for at videreudvikle dette værdifulde samarbejde.

Hvad betyder det som forældre at have sit barn på Solhøjgård som privat fritidshjem?
I modsætning til det private erhvervsliv er det ikke hos os, at pengene findes. Vi er hverken rige eller prangende, men vi har en kultur og en baggrund som Solhøjgård ved Skolelandbruget, som vi finder værd at værne om. Vi er på mere end en måde afhængige af, at alle forældre bidrager med engagement og ressourcer.

Derfor laver vi lister over opgaver, hvor hver enkelt familie har mulighed for at byde ind på opgaver i løbet af året. Det være sig på arbejdsdagen, høstmarkedet, sommerfesten eller fundraising m.m. Desuden inviterer vi også børnenes bedsteforældre til en årlig blomsterdag, hvor bedsteforældrene kommer og forårsplanter i haven sammen med børnene og drikker kaffe og spiser kage. Det sociale bagland fra forældre og familie er en forudsætning for, at vi kan opretholde og udvikle os som privat aktør i et primært offentligt regi omkring skole og fritid.

Den gevinst, som vi påstår ”falder af” ved dette samarbejde, handler om værdi i og omkring børnenes liv. Det er nemlig værdifuldt for børnene, som lever uden for hjemmet mange timer om ugen, at deres familier samarbejder og danner socialt netværk omkring deres fritidshjem. Det betyder, at familierne kender hinanden, og vi ser dette som en meget vigtig del i børnenes udvikling, at forældrene tilbringer tid med deres børn og frivilligt arbejde netop der, hvor barnet bruger fritid de fire første skoleår. Det har altid været en integreret del af Solhøjgårds kultur, for det binder ender i barnets liv sammen og giver mening. Når vi holder høstfest med grillbuffet og boder er der et fremmøde på nærved 100 %, og det må skyldes, at familierne har lyst til at være sammen. Familiernes opbakning er helt afgørende for et fritidshjem som Solhøjgård.

Den kommunale FFO er drevet på en anden vis, og institutionernes størrelse er en anden. Vi har prøvet at formulere, hvad der er med at adskille os fra de kommunale FFO’er, der er under skolens ledelse.

Hvorfor vælger man Solhøjgård som fritidshjem til sine børn?
Forældrenes engagement smitter også af på deres lyst til at give os tilbagemeldinger på, hvordan de ser på hverdagen her på Solhøjgård; og denne feedback ser vi som en kærkommen mulighed for at evaluere egen praksis og indimellem lave meningsfulde nye tiltag.

En af forældrene har rammet valget af Solhøjgård som fritidshjem til deres børn meget godt ind, og vi har derfor fået lov til at vise beskrivelsen her.

Hvorfor valgte vi Solhøjgård til vores børn?
”Jeg gætter på, de fleste forældre har valgt Solhøjgård, fordi vi ønsker at give vores børn et frirum efter skole. Børnene skal cykle nogle hundrede meter, før de er ovre på den grønne trekant, hvor de gule slidte bygninger kigger op over træerne, laden ligger bagved, og børnene skal lære at holde aftaler og respektere grænser, selvom der ikke er et hegn om grunden. Skolelandbruget er en meget dejlig nærmeste nabo, og det hænder at vores børn går over for at klappe og passe dyr.

Vi valgte også Solhøjgård, fordi der ikke er ”strøm” på i de timer, børnene er der. Der betyder, at de har eftermiddage med leg uden computerspil og andet elektronik, og der er vægt på aktiviteter ved bål, sø, klatring, rulleskøjter, rollespil og andre kreative aktiviteter. Der er en afslappet, uformel kultur, som giver børnene mulighed for at komme ned i gear, gå op i en leg og løbende udforske deres sociale muligheder.”

Vi håber, at vores måde at være på giver dig/jer lyst til at vælge lige netop Solhøjgård som fritidshjem for dine/jeres børn og ser frem til også at være ”en oase i hverdagen” for dem.

Hvis du har lyst til at vide mere er du altid velkommen til at kontakte os.

Skriv et svar