Hvorfor valgte vi Solhøjgård?

Lidt historie
Solhøjgård startede som et selvejende fritidshjem i 1968. Efter mere end 40 år som en velfungerende selvejende institution blev Solhøjgård Fritidshjem et privat fritidshjem i august 2011, da udviklingen på børne- og fritidsområdet i Furesø Kommune gjorde det umuligt at forblive en selvejende institution. Forældre og personale kunne derfor vælge at blive et kommunalt eller privat fritidshjem.

Valget var ikke kun et teknisk/juridisk spørgsmål om kommunal eller privat driftsform. Det
handlede i højere grad om, hvordan vi kunne tage det bedste af vores fritidshjemskultur igennem fyrre år med os ind i en fremtid, som ingen kendte slutningen på. Derfor var det også svært at sige noget om, hvad det vil sige at være en privat institution i dagens Danmark. Vi lever i en foranderlig verden, og ikke alt er som i går. Men alle var alligevel enige om at vi skulle blive privatejet for at bevare vores kultur, de fysiske rammer, vores lege- og udeliv og indflydelse på vores egen hverdag, til glæde for børnene, personalet og forældrene.

Hvem er vi?
Vi er ca. 58 børn og 5 voksne og har derfor en størrelse, der er mindre end de andre FFO’er i området. Men hver dag oplever vi værdien af at børnene og deres familier, i den meget vigtige periode af deres liv der spænder fra børnehavealderen til pre-teenagealderen, hører til i et mindre miljø og en mere overskuelig ”verden” end i en skole og FFO, som rummer flere hundrede børn.

Vi er og vil være et fristed for vores børn efter skole, og det betyder som altid at
Solhøjgårdbørnene forlader skolens område, geografi og ledelse og bruger eftermiddagen på vores fritidshjem. Derfor er vore motto også ”Solhøjgård – en oase i hverdagen”.

En af vores centrale holdninger er at børnene udvikler sig bedst fysisk, mentalt og socialt gennem bevægelse og leg. Derfor er dagen på Solhøjgård fyldt med aktiviteter med fokus på et ude- og indeliv med rulleskøjter, rollespil, cykling til svømmehallen, klatring, kanoture, syning, kreative aktiviteter på værkstedet, alle mulige spil indenfor etc. Da vi jo er nabo til Skolelandbruget kan børnene også komme over og hilse på dyrene ind i mellem. Børnene og vi pædagoger elsker denne her måde at være sammen på og børnene savner kun sjældent deres pc’er, gameboys eller hvad de nu har af elektronisk legetøj.

Vi har et positivt og udviklende samarbejde med Stavnsholtskolen og de tilknyttede FFO’er, og vi gør alt, hvad vi kan for at videreudvikle dette samarbejde og komme med det vi kan tilbyde i landskabet.

Hvad betyder det som forældre at have sit barn på Solhøjgård som privat fritidshjem?
I modsætning til det private erhvervsliv er det ikke hos os, at pengene findes. Vi er hverken rige eller prangende, men vi har en kultur og en baggrund som Solhøjgård ved Skolelandbruget, som vi finder værd at værne om. Vi er på mere end en måde afhængige af at alle forældre bidrager gennem året med engagement og ressourcer.

Derfor laver vi en årlig bruttoliste over opgaver, hvor hver enkelt familie har mulighed for at byde ind på opgaver i løbet af året. Det være sig på vedligeholdsdagen, ved havearbejde, høstmarked, høstfesten eller fundraising/PR arbejde mv. Desuden inviterer vi også børnenes bedsteforældre til en årlig bedsteforældredag, hvor ”bedsterne” kommer og forårsplanter i haven sammen med børnene og drikker kaffe og spiser kage. Det sociale bagland fra forældre og familie er en forudsætning for at vi kan opretholde og udvikle os som privat aktør i et primært offentligt regi omkring skole og fritid.

Den gevinst, som vi påstår ”falder af” ved dette samarbejde, handler om værdi i og omkring børnenes liv. Det er nemlig værdifuldt for børnene, som lever uden for hjemmet mange timer om ugen, at deres familier samarbejder og danner socialt netværk omkring deres fritidshjem. Det ender med at familierne kender hinanden, og vi ser dette som en meget vigtig del i børnenes udvikling at forældrene tilbringer tid med deres børn og frivilligt arbejde netop der, hvor barnet bruger fritid de fire første skoleår. Det har altid været en integreret del af Solhøjgårds kultur for det binder ender i barnets liv sammen og giver mening. Når vi holder høstfest med grillbuffet og tivoliboder er der et fremmøde på nærved 100 %, og det må være fordi familierne har lyst til at medvirke. Familiernes opbakning er nødvendig, og vi håber det bliver synligt for enhver, hvad værdien er af et sådant samarbejde.

Den kommunale FFO er drevet på en anden vis, og institutionenernes størrelse er en anden. Vi har prøvet at formulere, hvad der er med at adskille os fra de kommunale FFO’er, der er under skolens ledelse. Vi har som privat fritidshjem kæmpet for at vedblive at høre under dagtilbudsloven, da vi hævder at det stadig er børnenes frie tid, det handler om.

Hvorfor vælger man Solhøjgård som fritidshjem til sine børn?
Forældrenes engagement smitter også af på deres lyst til at give os tilbagemeldinger på, hvordan de ser på hverdagen her på Solhøjgård. Der er naturligvis på ris og ros, men heldigvis allermest ros.

En af forældrene har rammet valget af Solhøjgård som fritidshjem til deres børn meget godt ind og vi har derfor fået lov til at vise beskrivelsen her.

Hvorfor valgte vi Solhøjgård til vores børn?
”Jeg gætter på de fleste forældre har valgt Solhøjgård, fordi vi ønsker at give vores børn et frirum efter skole, der ligger uden for skolens område. Børnene skal cykle nogle hundrede meter før de er ovre på den grønne trekant, hvor de gule slidte bygninger kigger op over træerne, laden ligger bagved og børnene skal lære at holde aftaler og grænser selvom der ikke er et hegn om grunden. Skolelandbruget er en meget dejlig nærmeste nabo, og det hænder at vores børn går over for at klappe og passe dyr med Susanne og hendes folk.

Vi valgte også Solhøjgård fordi der ikke er ”strøm” på i de timer, børnene er der. Der betyder at de har eftermiddage med leg uden computerspil og andet elektronik, og der er vægt på aktiviteter ved bål, sø, med klatring, rulleskøjter, rollespil, for sandbyggere med vandslange, folkedans, hip hop og andre kreative aktiviteter. Der er en afslappet, uformel kultur, som giver dem mulighed for at gå ned i gear, gå op i en leg og løbende udforske deres sociale muligheder og hvad de tør, kan og vil af sjove ting.”

Vi håber at vores måde at være på giver dig/jer lyst til at vælge lige netop Solhøjgård som fritidshjem for dine/jeres børn og ser frem til at også at være ”en oase i hverdagen” for dem.

Hvis du har lyst til at vide mere er du altid velkommen til at kontakte os.

Skriv et svar