Årsplan

Overordnet for årsplan 2019/20

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn ud fra overskrifterne:

Kend dig selv
Kend din krop
Kend dine venner
Kend din by

Vi har lagt de 6 læreplanstemaer ind i de 4 overskrifter således:

Kend dig selv:
Indeholder personlige kompetencer – sproglig udvikling samt krop og bevægelse. Vi vil her arbejde mod et mål, der for de 6 til 10-årige er en sproglig dannelse i, hvordan vi taler til og om hinanden. Vi skal i den periode af børnenes liv være med til at præge deres opfattelse af at danne/afvikle venskaber på en empatisk måde samt få kendskab til sin krop igennem et aktivt og deltagende fritidshjemsliv. Vi vil oprette forskellige former for fællesskaber, hvor børnene bl.a.  udfordres i at udsætte egne behov (vente på deres tur til at tale). Vi vil også i vores aktiviteter være med til at give børnene en selvværdsfølelse og selvtillid til at kunne vælge til og fra i deres relationer og aktiviteter.
  Kend dine venner:
Indeholder sociale kompetencer – sproglig udvikling og kultur. Her er målet, at vi laver aktiviteter på tværs og for de enkelte årgange og sætter dem i situationer, der fremmer venskaber og den demokratiske proces. Vi samles bl.a. i årgansvis og taler aktiviteter og venskaber. Vi har en mentorordning, hvor børn fra  2. klasserne er med til at tage sig af de nye børn, der starter 1.maj. Vi opfordrer forældre til også at invitere venner  hjem for at styrke relationerne.
Kend din krop:
Indeholder natur og naturfænomener – sproglig udvikling – krop og bevægelse samt kultur. Her vil vores mål være at tilgodese børns fysiske udvikling igennem en vifte af aktiviteter. Her vil vi give børnene mulighed for udfordringer og fordybelse igennem natur- og fysiske aktiviteter der giver dem et godt kendskab til dem selv og egne fysiske formåen samt udviklingsmuligheder.
  Kend din by:
Vi cykler til de aktiviteter, der er i byen, men vi vil samtidig selv lave ture i byen, der er med til at give børnene et overblik over de muligheder, der er i lokalmiljøet.

De 6 læreplanstemaer

Personlig udvikling
Sociale kompetencer
Krop og bevægelse
Sproglig udvikling
Natur og naturfænomener
Kultur og kulturelle udtryksformer

Det er en fiktiv opdeling i vores overordnede årsplan, da alle 6 læreplanspunkter oftest optræder i flere sammenhænge og er kædet ind i hinanden. F.eks. hvis du maler et billede efter eget valg – her indgår kultur- personlige kompetencer – og afhængig af motiv kan det være sociale kompetencer eller naturfænomener, der træder ind.   De voksne der er ansat på Solhøjgård skal i deres arbejde optræde som rollemodeller – være anderkendende  og  formidlende i deres arbejdsindsats.

Skriv et svar