Årsplan

Overordnet for årsplan 2017/18

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn ud fra overskriftene:

Kend dig selv
Kend din krop
Kend dine venner
Kend din by

Vi har lagt de 6 læreplanstemaer ind i de 4 overskrifter således:

Kend dig selv:
indeholder personlige kompetencer – sproglig udvikling samt krop og bevægelse.Vi vil her arbejde mod et mål der for de 6-10 årige er en sproglig dannelse i hvordan taler vi til og om hinanden. Vi skal i den periode af børnenes liv være med til at præge deres opfattelse af at danne/afvikle venskaber på en empatisk måde, samt få kendskab til sin krop igennem et aktivt og deltagende fritidshjemsliv. Vi vil oprette forskellige former for fællesskaber hvor børnene bla.  udfordres i at udsætte egne behov (vente på deres tur til at tale). Vi vil også i vores aktiviter være med til at give børnene en selvværdsfølelse og selvtillid til at kunne vælge til og fra i deres relationer og aktiviter.
Kend dine venner:
indeholder sociale kompetencer – sproglig udvikling og kultur.Her er målet at vi laver aktiviteter på tværs- og for de enkelte årgange, og sætter dem i situationer der fremmer venskaber og den demokratiske proces ex. Vi samles bla. i årgangen og taler aktiviteter og venskaber. Her er der nogle børn der på skift er med til at skabe rammerne for mødet, med at lave samling og gøre klar i et af rummene osv. Vi bringer også konflikter – dannelse og ønsker ind i samværet med børnene. Vi vil oprette en mentorordning, hvor børn fra  2.kl.er med til at tage sig af de nye børn der starter 1.maj. (et børneforslag). Vi opfordre forældre til at familierne også invitere børns venner  hjem for at udbygge tætte legerelationer og være en del af børnenes netværk.
Kend din krop:
indeholder natur og naturfænomener – sproglig udvikling – krop og bevæglse samt kultur. Her vil vores mål være at tilgodese børns fysiske udvikling igennem en vifte af aktiviteter.Her vil vi give børnene få mulighed for udfordringer og fordybelse igennem natur- og fysiske aktiviteter der giver dem et godt kendskab til dem selv og egne fysiske formåen samt udviklings muligheder.
Kend din by:
Vi cykler til de aktiviteter der er i byen, men vi vil samtidig selv lave ture i byen der er med til at give børnene et overblik over de muligheder der er i lokalmiljøet.

De 6 læreplanestemaer

Personlig udvikling.
Sociale kompetencer.
Krop og bevægelse.
Sproglig udvikling.
Natur og naturfænomener.
Kultur og kulturelle udtryksformer.

Det er en fiktiv opdeling i vores overordnede årsplan, da alle 6 læreplanspunkter oftest optræder i flere sammenhænge, og er kædet ind i hinanden.ex. du maler et billed efter eget valg – her indgår kultur- personlige kompetencer – og afhængig af motiv kan det være sociale kompetencer eller naturfænomener der træder ind .Der er udarbejdet en årsplan der hver dag beskriver mindst en af vores aktiviteter i huset, og som vil blive offentliggjort månedsvis, på vors hjemmeside og facebooksite. De aktiviteter der er beskrevet i de enkelte måneder er vores redskaber til at nå de mål der er beskrevet i de enkelte overskrifter.De voksne der er ansat på Solhøjgård skal i deres arbejde optræde som rollemodeller – være anderkendende  og  formidlende i deres arbejdsindsats.

Skriv et svar