OBS – til orientering for forældre

OPDATERING TIRSDAG KL 11:
Skolen har været i kontakt med manden, der er ikke grund til yderligere foranstaltninger. De fortæller, at manden har reageret, da en gruppe børn har anråbt ham. Tal gerne med Jeres børn om almindelig opførsel, når man møder nogle, der ikke ligner en selv. Ellers gælder det for børnene:
Gå med hinanden fra skole og sig til de voksne, hvis I oplever noget I ikke forstår.

En mistænkelig mand er observeret på skolestien. Han henvender sig eftersigende til børnene. Vi har ikke nogle konkrete førstehåndshenvendelser.
Snak gerne med jeres børn om at følges ad til og fra skole, og om at henvende sig til de voksne, hvis de hører eller ser noget.
Politiet er kontaktet, og vi kontakter skole, SFO og klubben.