Solhøjgård har åben d. 13. nov. 😊

For god ordens skyld: Fritidshjemmet har åben for børn med og uden spidse hatte onsdag d. 13. nov., når der er skole-hjem-samtaler på Stavnsholtskolen.

0. klasserne henter vi på skolen kl. 12, når de har fri; de andre årgange skal selv bevæge sig over til os på Solhøjgård…