Vedr. strukturændringen på skolen

Kære forældre!

Solhøjgård blev man. d. 13. aug. i år orienteret af Stavnsholtskolen om deres strukturændring, der betød, at børnene årgangsvis fire dage ugentligt ville slutte skoledagen to timer tidligere.

I første omgang var det vigtigste for os at sikre, at ingen børn mærkede noget til forvirringen, og at der var bemanding på fritidshjemmet til at løse opgaven. Dernæst var det relevante spørgsmål, hvor pengene til den udvidede åbningstid skulle findes. Og så måtte vi / Solhøjgårds bestyrelse rette henvendelse til kommunen – som vi årligt underskriver vores samarbejdsaftale med – for at høre, hvordan det kunne hænge sammen, at forudsætningerne for den indgåede aftale kunne ændres overnight.

Det kunne de selvfølgelig heller ikke, så efter et opklarende møde med kommunen og skolen er scenariet det, at alle børnene på Solhøjgård fra og med mandag d. 27. august er på skolen frem til kl. 14 alle ugens dage.

For personalet på Solhøjgård var det ellers en pædagogisk lækkerbisken at have mere tid med børnene på fritidshjemmet, men det forudsætter, at ressourcerne til den øgede åbningstid følger med.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi – hvis vi med tiden kan finde midlerne til det – hellere end gerne vil tage imod børnene kl. 12:10.

Eventuelle spørgsmål m.m. ift. ovenstående kan stilles til Morten.