Madordning på Solhøjgård

Fra 1. maj 2016 starter – som tidligere omtalt – madordningen på fritidshjemmet, der p.g.a. store besparelser har fundet dette tiltag nødvendigt. Bestyrelsen er enige om beslutningen og følger hermed Idrættens eksempel.

Konkret betyder det, at I skal indbetale 150 kr. til Solhøjgårds støtteforening primo maj 2016. Indbetalingen kan ske til foreningens konto i Danske Bank, reg.nr.: 1551 / Kontonr.: 3700263959. Beløbet er for kvartalet maj – juli. Næste opkrævning vil være til august.

I løbet af maj måned håber vi at kunne tilbyde betaling via MobilePay. Nærmere info følger.

Eftermiddagsmaden og tilberedningen af den er på Solhøjgård en vigtig og populær pædagogisk aktivitet med børneinddragelse; og indimellem med indkøb fra Skolelandbruget og generel fokus på økologi. Med madordningen kan vi opretholde den standard, børnene tidligere har oplevet og været glade for.

Mad

 

Skriv et svar