Frie Børnehaver & Fritidshjem konkurs

Det er med tristhed, at vi desværre må konstatere, at vores moderorganisation Frie Børnehaver & Fritidshjem torsdag den 30. april er begæret konkurs. Det er sket, efter at det blandt andet har vist sig, at Landsforeningen ikke havde den nødvendige økonomiske likviditet.

Solhøjgård har altid været tilknyttet Frie Børnehaver & Fritidshjem, som har varetaget en stor del af administrationen og den politiske interessevaretagelse på tværs af selvejende og private institutioner. Konkursen får selvfølgelig en praktisk betydning for Solhøjgård, idet vi måske skal finde et alternativ.

Det er i skrivende stund uvist, om der kan findes en økonomisk redningsplan, som vil kunne sikre en videreførsel af foreningen. I mellemtiden arbejder bestyrelsen og Morten konkret på at sikre administrationen for Solhøjgård og har selvfølgelig et stort fokus på at få overblik over eventuelle konsekvenser for Solhøjgård. Konkursen betyder pt. ikke noget for Solhøjgårds økonomi, og den har heller ingen betydning for vores børns hverdag på Solhøjgård eller for aktiviteterne i Lokalforeningen.

Link til nyheden: http://www.frie.dk/nyheder/frie-brnehaver-er-begret-konkurs-idag

Ved spørgsmål kontakt Morten eller Katarina.

Skriv et svar