Information om forældremødet på mandag

Kære forældre

Så er det snart tid til det årlige forældremøde. Det afholdes

Mandag den 3. november klokken 19.00-21.00 på Solhøjgård

Tilmelding sker via seddel på Solhøjgård eller på Facebook.

Dagsorden for mødet er

  • Velkomst
  • Hvad du (måske) ikke vidste om personalet på Solhøjgård…
  • Formandens beretning om det forgangne år
  • Fælles drøftelser under overskriften “Hverdagen på Solhøjgård i lyset af skolereformen”
  • Valg til bestyrelsen
  • Tak for i aften

Den nye bestyrelse konstituerer sig efter forældremødet.

Vel mødt! Vi glæder os til at se mange forældre 🙂

Mange hilsener fra bestyrelsen

Skriv et svar