Info til nuværende børnehaveklasser

Kære alle!

Som I sikkert ved, har Solhøjgård modtaget “nye” børn, der starter i bh.kl. efter sommerferien. Forinden er de jo så på Solhøjgård om formiddagen, hvilket betyder, at nuværende bh.kl.-børn selv skal gå fra skolen til Solhøjgård, når de har fri; og de bh.kl.-børn, der møder på Solhøjgård før kl. 8, skal selv gå i skole!

Skriv et svar