Græsslåning fejning og hækkeklip

Sidste år var der forældre der tog en tjans med at slå græs eller feje udenfor og hækken blev også studset.

Jeg håber vi kan gentage suscessen, med at der er et passende antal forældre der kan ta’ en tørn med disse aktiviteter. Det vil betyde enormt for vores økonomi, hvis du påtog dig at slå vores græsplæner en til to gange her i sommerperioden. Græsset skal ha’ en omgang i de ulige uger, her fra midt i maj, og frem til efterårsferien.

Meld dig hos Peter med hvad du vil bidrage med, så han kan lave et skema.

Skriv et svar