Generalforsamling i lokalforeningen

Så er det tid til generalforsamling i vores lokalforening
Husk! at det i år foregår i Gladsaxe

Møde i lokalforeningen Farum Gladsaxe under Frie Børnehaver og Fritidshjem

Hvornår: tirsdag d.12.marts hvornår kl. 18.

Hvor:
Nybrogårds daginstitution
Nybrovej 356
kgs lyngby

Dagsorden
Sidste referat
Valg af referent
Valg af revisor
Formandens beretning
Forslag til stigning og harmonisering af kontingent til et årligt bidrag på 100kr. pr. husstand.
Forslag til at hæve bidraget for lån af Solhøjgårds lokaler fra 400kr til 500.kr.
Regnskab v. Erwin Hoffmann.
Evt.

Skriv et svar