Generalforsamling i lokalforeningen

Lokalforeningen i Furesø/Gladsaxe

 

Indkaldelse til:

generalforsamling

tirsdag den 6. marts 2012 kl. 18.00

på fritidshjemmet Solhøjgård (Stavnsholtvej 171, Farum)

Dagsorden:

  1. 1.     Spisning
  2. 2.     Valg af dirigent og referent
  3. 3.     Godkendelse af referatet fra 2011
  4. 4.     Formandens beretning
  5. 5.     Regnskab 2011
  6. 6.     Indkomne forslag
  7. 7.     Valg til bestyrelsen
  8. 8.     Eventuelt

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Skriv et svar