uoffcielt referat fra forældremmødet d.7.11

Referatet her er uofficielt i den betydning at der ikke var valgt en referent til mødet og at det mest er efter min(Peters) hukommelse.

Uofficielt referat fra forældremødet d.7.11.2011

Under formandens (Michael Jungsvig ) beretning kom han ind på over 2års forældre og personalekamp for at blive en privatinst. Det er vi så nu pr.1.august sammen med fritidshjemmet Fuglesang. Vi vil fejre vores uafhængighed sammen med de øvrige institutioner der bliver private 1.januar 2012 Idrætten og Furesøgård.
Vi har hele året kæmpet for at få retfærdiggjort vores andel af skole-pædagogsamarbejdet og det er endelig lykkedes at få samme muligheder som de øvrige fritidstilbud, som er 2000kr pr. barn i 2011/12. Det skal forhandles hvert år. Omregnet til timer er det i omegnen af 600timer og svarer til 108.000kr.
Vi skal nu til at samarbejde med skolen og vi har her nogle udfordringer da vi skal ind på skolen midt i et skoleår. Vi har stadig ikke fået opfyldt vores ønske om at alle Solhøjgårds børn skal i samme klasse som eks.vis Pilehuset. Det er den gamle sang om at børn og forældre er stlrke ressourcepersoner som skal fordeles i de klasser hvor der er børn fra Blæksprutten. Her var en debat omkring skolen ikke levede op til deres egne værdier og at man forsøgte at skabe usikkerhed omkring kvaliteten i det samarbejde man havde med Solhøjgård i forhold til skolens egne fritidstilbud. Vi må nu se hvad fremtiden bære med sig .
Omkring skolelandbrugets jord er tilbudsrunden slut og alle venter spændt på om jord + bygninger er blevet købt.
Der er ikke planer om at sætte prisen op på hvad det koster at ha’ sit barn på Solhøjgård – der bliver regnet på om vi er nødt til at følge prisudviklingen på kommunens fritidstilbud.
Starten af 2011 og frem til maj, havde en trist indvirkning på fritidshjemmet idet Trine blev alvorlig syg og døde. Vi er alle utrolige berørte af det, og efter sommerferien forlod Louise os til fordel for uddannelse.
Vi har fået ansat nogle nye kompetente personer idet Susy som er erfaren pædagog og Line som en ung og energisk person med interesse i kreative aktiviteter samt danser.
Hvad betyder det for Solhøjgård samt for dig og dit barn at institutionen er blevet privat.
For Solhøjgård betyder det at vi kan beholde vores kultur som er opbygget af personale og forældre igennem 44år. Vi skal bestemt ikke stivne i fremtidens udvikling men kan selv bestemme vores værdier og det fremadrettede arbejde.
Efter at ha’ fået samme forhold som de øvrige fritidstilbud om skolesamarbejde er der ikke nogen ændringer der skulle kunne mærkes for dit barn fremadrettet.
For forældre betyder det at man bliver en ambassadør for Solhøjgård og at man i en rimelig udstrækning er en ressource for både institution og især for sit barn. Det kan ex. udvikle sig til at man er med til opgaveløsninger for Solhøjgård i forhold til sine kompetencer. Et eksempel kan være at man er en del af en forældregruppe som arrangere høstfest eller er med i samarbejdet med skolelandbrugets
Nu skal vi selv ud at reklamere for os selv. Det skal i meget høj grad udføres af forældre og selvfølgelig i det der sker her på Solhøjgård. Vi skal bla. i høj grad kunne fastholde søskende og deres vennegruppe. Forældre personale skal ud med den gode historie osv.osv.
En forældre påpegede her at det var et vigtigt signal at der var voksne tilstede når børnene legede uden for fritidshjemmet ved græsplænen og broen. Det så nogen gange lidt vildt ud og kunne måske skræmme fremtidige brugere.
Da vi ikke er mange i hver årgang er der en opfordring til, at man ikke kun skal se på klassekammerater alene, men på alle de muligheder der er i hele årgangen, når der arrangeres legerelationer.
Der skal ske en udbygning af de virkemidler der er via hjemmesiden – facebook youtube mv.
I forældreinvolveringen blev der peget på en trivselgruppe og fondraising samt enkeltopgaver.
Der er forældre der pt arbejder vider med disse opgaver.
Så er der Web opgaver samt en koordinator til ligesom at se det hele i helikoptersyn. Her mangler Peter en navigatør.
Personalet går nu i gang med næste års årshjul så den ligger klar til januar.
Vi kan fortælle at der pt. Er 11 børn på vores venteliste 7piger og 3 drenge, samt en pige der hat søgt skoleudsættelse. Vi kunne godt bruge 3-5 mere for at komme op på 55børn.
Ellers kan vi fra personalefronten sige at det har været et godt men hårdt år med nogen usikkerhed om vi blev private. Vi har haft en masse gode udfordringer og vi på hjemmsiden og facebok give et tilbageblik over det der er sket i 2011.
Bestyrelsens opgaver bliver nu mere fremadrettet og mod Solhøjgård og de opgaver der ligger der, da vi nu ikke skal ud og arbejde for vores principper, om at blive private.
Ny bestyrelse for 2011/12:
Vi fik valgt en god ny bestyrelse.
Noahs mor Katarina gik ind som formand
Laura og Maries far Michael medlem af bestyrelsen
Tim’s mor Dinah medlem af bestyrelsen
Arnes far Peter medlem af bestyrelsen
Lukas og Emmas far Martin suppleant til bestyrelsen
Freja V’ s mor Kirsten suppleant til bestyrelsen
Medarbejderrep. John
Lokalforeningsmedl. Jens Terp
Lokalforeningsmedl. Nick Allentoft
Leder/sekretær Peter

Skriv et svar