dagsorden til forældremøde

Hvis du er interesseret i at være med i betyrelsesarbejdet, så er der 2 best.medlemmer der er på valg + 2 supleanter.
Kontakt Hans Jørgen eller Peter hvis du vil ta’m en tørn i bestyrelsen.

Dagsorden til forældremødet mandag d.7.11 kl.19-20.30

1 – formandens beretning
2 – vi er blevet privatinsitution. Hvad betyder det for dig og dit barn.
3 – Ressourceforældre på Solhøjgård – hvad betyder det?.
4 – Solhøjgårds venner.
5 – Året der gik – året der kommer.
6 – Valg til bestyrelsen
7 – Evt.

Vi håber på et godt fremmøde!!

Skriv et svar