generalforsamling i Solhøjgårds lokalforening

Kære medlemmer !!

Mandag d. 7.marts kl 1900 afholdes den ordinære generalforsamling i Frie børnehaver og fritidshjems lokalforening, med følgende dagsorden

dagsorden:

1.referat fra sidst.
2.fremlæggelse/godkendelse af regnskab 2010
3.indkomne forslag i forbindelse med forhøring om planer ved Solhøjgård (Peter)
c.større indsats på at få en større medlemskreds (Peter)
4.valg til bestyrelsen
a.valg af medlem til lokalforeningen, som samtidig indgår i fritishjemmets bestyrelse for 4år, daPetersen udtræder.
Evt.

Skriv et svar