referat af forældremødet i november

Referat fra forældremøde på Solhøjgård den 2. november 2010

Dagsorden
1. Velkomst – Peter Pedersen
2. Formandens beretning – Michael Jungsvig.
3. Fremtidens skole- fritidshjemssamarbejde – Peter Pedersen.
4. Forældreressourcer – Peter Pedersen
5. Ordet er frit
6. Valg til bestyrelsen – Hans Jørgen

1-2) Velkomst og formandens beretning
Efter en kort velkomst fra Solhøjgårds leder Peter Pedersen blev ordet givet til formanden for bestyrelsen Michael Jungsvig som kunne berette følgende:
• Solhøjgård fik i maj 2010 det største antal nye børn i mange år – 21 friske poder. Alle faldt hurtigt ind i den rytme og ånd der findes på Solhøjgård og de ”store” børn tog godt i mod dem så de blev hurtigt integreret.
• Personalet fungerer som en homogen gruppe der formår at løfte de daglige opgaver i flok. Både børnene og vi forældre skal være glade for deres kompetencer for de sikrer en hel masse, for vores størrelse, unikke legeaktiviteter både inde og ude.
• Økonomien ser fornuftig ud, men vi er, ligesom andre institutioner, meget sårbare. Således kommer vi ud af året med et underskud på ca. 20.000 kr grundet for få børn i institutionen fra januar til april. Næste år ser dog fint ud da antallet af børn rammer normeringen på 55 børn.
• Privatisering. Ifølge politikerne kan vi godt regne med at privatiseringsprocessen gøres færdig med afslutning 1. april 2011. Hvordan denne proces skal gennemføres fremstår endnu noget uklart, men den forventes at blive afklaret snarest og begynde i december.

3) Fremtidens skole- og fritidshjemssamarbejde
Fra politisk side har man en ambition om en større integration af samarbejdet mellem skolerne og fritidshjemmene. Skolerne bliver de styrende, men der er derudover ikke blevet anvist nogen retningslinjer eller penge. Det fremtidige skole-hjemsamarbejde i FFO regi, træder i kraft fra årsskiftet 2011. Effekten kommer dog først fra august 2011, hvor fritidshjemmets personale skal lægge et vist antal timer på skolen (tal fås af Peter) for 0.-3. klasse i perioden august til maj.

Skoleleder Keld Stattau lagde på et møde ikke op til andet end, at samarbejdet vil træde i kraft pr. 2011, men at der i øvrigt ikke er sat ressourcer/tid/penge af til at planlægge dette.

Solhøjgårds personale agter at sætte sig sammen og komme med et oplæg om, hvad Solhøjgård ser sig i stand til at bidrage med af ressourcer og kompetencer i det samarbejde, der vil foregå i skolens/FFO regi fra og med august 2011, blandt andet i håb om at kunne være med til at få indflydelse på dette samarbejde, som blot er vedtaget, men altså ikke planlagt af nogen.

4) Forældreressourcer
Solhøjgård har brug for at forældrene støtter op om institutionen til at løse en række forskellige opgaver uden at deltage i bestyrelsesarbejdet. Derfor har personale og bestyrelse udarbejdet et forslag til en forældrerolle som vi kalder en ressourceperson. Rollen kan dække alt fra læserbreve, til at svinge en pensel, hive søm ud, ordne Peters pc-roderi, hjælpe med udvikling af websitet, til at huske på Solhøjgård når man er ude og handle på loppemarked osv.

Vi har allerede en fundraising gruppe som er særdeles effektiv (ca. 30.000 kr i 2010) og vi arbejder på at få en forældregruppe op at stå, som kan arrangere børneloppemarked samtidig med at Skolelandbruget har weekend arrangementer.

Som selvejende / privat institution skal vi i et vist omfang selv ud og sikre tilgang af nye børn. Derfor skal vi også ud og reklamere for Solhøjgård i børnehaver og i vores nabolag og skal således også have udarbejdet en lille salgsbrochure om Solhøjgård.

Forslaget blev vedtaget og det blev besluttet at personalet skal skrive en ”ønskeliste” og hænge den synligt, hvor det fremgår, hvad vi mangler på fritidshjemmet eller kunne ønske os i den daglige drift. På den måde kan vi forældre se, hvis der er noget på ønskelisten, vi kan være behjælpelige med, og fx holde et vågent øje med indkøbsmuligheder på næste loppemarked etc.

5) Ordet er frit
Både privatisering og fremtidens skole- og fritidshjemssamarbejde blev diskuteret for at få et større indblik og afklaring.

Det fremgik af diskussionen at såvel personale som forældre stadig bakker op om privatiseringen. Mht fremtidens skole- og fritidshjemssamarbejde var der en del undren over den politiske beslutningsproces og mangel på at justere de politiske ambitioner ind efter de økonomiske realiteter.

Det fremgik dog også at Stavnsholtskolens leder Keld Stattau virker som en mand der vil samarbejdet og at skolen er i samme ”båd” som Solhøjgård. Derfor skal vi gå ind i denne dialog med en positiv indstilling og vilje.

6) Valg til bestyrelsen
Valget blev på myndig vis og med sikker hånd gennemført af Hans Jørgen. Der var intet kampvalg eller anden dramatik, så den nye bestyrelse kunne uden sved på panden konstituere sig i ro og mag. Den nye bestyrelses sammensætning kan ses på Solhøjgårds hjemmeside eller på opslagstavlen.

2.12.2010
Michael Jungsvig

Skriv et svar