Forældremøde 2.november kl. 19

Til kalenderen:
                             HUSK!! forældremøde med valg til bestyrelsen tirsdag d. 2.november kl. 19.
                     
                      Jeg opfordre hermed alle forældre meget kraftigt til at komme 2. november for at støtte
                      forældrearbejdet på Solhøjgård.
                      Program kommer senere, men afsæt et par timer den aften til at deltage i vores forældremøde 
                      og hør bla. om privatisering af Solhøjgård –  pædagogtimer på skolen og meget mere.
                     
                      Bestyrelse og personale vil opfordre dig til at gå ind i bestyrelsesarbejet – eller stille sig til
                      rådighed som ressourceperson – men mere om det senere.

Skriv et svar