læserbrev til orientering

Af Lennart Galløe, Annexgårdsparken 19, Kirke Værløse:

Forældrene i Furesø Kommune har i 10 år kæmpet for at bevare fritidsklubberne som de var. Vi var tilfredse og har gået i fakkel- og ballonoptog for den gamle ordning.


Politikerne har med regelmæssige mellemrum raslet med sablerne om, at nu ville de lave en SFO ordning, og hver gang er det blev taget af bordet med politiske løfter udråbt i pressen om at “SFO har ingen gang på jorden i denne kommune” og “Vi lister ikke en SFO ind af bagdøren”.

Men den kom altså marcherende ind af fordøren med færre pædagogtimer og en ændret organisering. Politikernes argumenter har været en uændret brugerbetaling og at den lokale beslutningskompetence så vidt muligt skulle fastholdes. Det er bare ikke det vi har fået.

Hvis jeg den ene dag skal betale 7 kroner for en liter mælk og den næste skal betale 7 kr for en halv liter mælk… så er brugerbetalingen ændret! En nedsættelse af åbningstiden med samme månedspris er en ændret brugerbetaling.

Klubberne havde en udtalt grad af selvbestemmelse før, men nu skal forældrebestyrelserne i fritidsklubberne referere til skolebestyrelserne. Hvis det er politikernes holdning, at klubberne skal bevare selvbestemmelse, hvorfor skal skolebestyrelserne så ind og agere bureaukratisk mellemled? Sagen er, at selvbestemmelsen er sat over styr.

Der kan ikke være nogen tilbage, der nærer den ringeste tillid til hverken forvaltning eller politikere i Furesø Kommune, når det gælder håndteringen af fritidsordningerne. Det er derfor heller ikke overraskende, at mange institutioner efterhånden ønsker at blive privatiserede. Det er jo den eneste måde, man kan komme væk fra at være en skakbrik i politikernes og forvaltningens spil, der helt ensidigt er styret af økonomi.

Kære politikere. Forældrene er ikke i tvivl. Vi vil gerne bevare den gamle ordning. Det er jer, der har lavet noget velfungerende om … forklar venligst sagligt, ærligt og gennemarbejdet her i avisen hvorfor I har lavet det om. Hvad er det for en forskel fra det gamle til det nye, som I politikere ønsker at børnene skal opleve til den såkaldte samme brugerbetaling. Hvis Jeres projekt er godt, så bør det hverken være svært at sælge eller møde så meget modstand.

Skriv et svar