høringssvar m.m

Husk!!  fælles forældremøde imorgen tirsdag på fursøgård (læs længere nede på siden)

Vi ser gerne at en 10 forældre møder op  TAK!!

Høringssvar fra Solhøjgård vedr. Furesø Kommunes budgetforslag til besparelse på fritidshjemmene.

Dato: 3. september 2010

 

På Solhøjgård opfatter vi fritidstilbudet, som et tilbud til i fritiden frit at kunne virke. At det er vigtigt for barnets udvikling, og at det indgår i dets samlede læring, er dokumenteret i såvel vores virksomhedsplan og vores læreplan.

 

Besparelse på fritidshjemmene: ændrings af åbningstiden

Vi ser derfor  med meget stor skepsis på det forslag i om nye FFO, der rummer en besparelse på fritidshjemmene ved at nedskære åbningstiden til ca. 4 timer, således at børnene fremover skal blive i skolen frem til kl. 13 i stedet for som nu, at de møder ind på fritidshjemmet kl. 11.30.

 

1)      Hvis det er en reel besparelse, betyder det, at der bruges, færre resurser pr. barn i tidsrummet mellem kl. 11.30 og kl. 13.00. Det fremgår af budgetforslagne fra skolen, at skolen ikke bruger yderligere resurser pr. barn i dette tidsrum, hvorfor børnene ikke får et pædagogisk tilbud svarende til i dag.

2)      Det fremgår ikke af budgetforslaget, at er afsat ekstra læretimer af til den øgede undervisningsmængde, som følge af at tre klassetrin er 1½ time længere på skolen hver dag, hvilket i runde tal ved 2 spor, svarer til mere end 2½ lærestilling pr. skole.

3)      Punkt 1 og 2 fører frem til spørgsmålet, hvad sker der så? Hvordan tænkes denne problemstilling løst?

4)      Målsætningen med indførelse af FFO er udlagt som et tættere samarbejde mellem skole og fritid samt at lette overgangene.

5)      Samarbejdet mellem skole og fritid ses ikke umiddelbart, at blive styrket alene ved at skolen underviser børnene 1½ time længere.

6)      Overgangen mellem skole og fritid forbedres ikke gennem etablering af det nye tilbud om at børnene skal være på skolen i tidsrummet mellem 11.30 og kl. 13. Sandheden er, at der ikke er afsat resurser til dette tidsrum, og derfor er fri leg i dette tidsrum, og dvs. intet pædagogisk tilbud svarende til fritidstilbudenes niveau og heller ikke et undervisningstilbud svarende til skolens normale undervisningstilbud.

7)      Besparelsesforslaget indebærer at der i stedet for en overgang i barnets dag mellem skole og fritid, så er der nu to overgange. Den første overgang er mellem den normale undervisningstids ophør kl. 11.30 og til det tilbudsløse tidsrum mellem 11.30 og 13.00. den anden overgang er mellem det tilbudsløse tidsrum og fritidsordningen.

8)      Besparelsesforslaget vil få betydelige sociale konksekvenser, da fritidstilbuddets styrke består i netop at skabe én glidende overgang mellem undervisning og fritid, hvor der kan tages hånd om barnets relationer i børnegruppen, og i særlig grad sikrer plads og aktivitet for alle børnene. Fundamentet for gode overgange er undermineret med dette besparelsesforslag.

9)      Det forlyder samtidig, at skolerne logistisk har meget svært ved lokalemæssigt og timemæssigt, at indplacere denne 1½ time for de tre klassetrin, således at denne tid vil blive placeret netop i tidsrummet mellem 11.30 og 13.00. Denne 1½ time vil blive fordelt over det samlede tidsrum mellem kl. 8-13, og således kan der opstå flere overgange end den umiddelbare fordobling som besparelsesforslaget lægger op til.

10)   Endelig ser vi det som stærkt utilfredsstillende at forældrene og dermed børnene får et både kvantitativt og kvalitativt ringere fritidstilbud, men stadig skal betale de samme penge.

 

Bestyrelsen på Solhøjgård

Skriv et svar