fælles forædremøde

 

Kære Bestyrelsesmedlem, personale og forælder

Indkaldelse til fællesmøde

7. september 2010, kl. 17.30 – 19.30,

på Furesøgård (Stavnsholtvej 177)

Styregruppen bag ansøgningerne om at overgå fra at være selvejende/ kommunal til privat fritidsinstitution, indkalder hermed til et fællesmøde på tværs af de involverede institutioner, som er:

Fritidsklubben Furesøgård, Fritidshjemmet Solhøjgård, Fritidshjemmet og Fritidsklubben Idrætten, Fritidshjemmet Fuglsang, Fritidshjemmet Blæksprutten (kommunalt).

Invitationen gælder medlemmer af bestyrelserne, ansatte i institutionerne, samt forældre der i øvrigt måtte have interesse heri.

DAGSORDEN

 

1.     Velkommen

 (v/ Jens Terp, Bestyrelsesformand Frie Børnehaver og Fritidshjem)

 

2.     Hvorfor ønskes en privatisering?

(v/ Michael Jungsvig, Formand Solhøjgård)

                     

3.     Hvordan kan man privatisere?

(v/ do.do.)

 

4.     Forskelle mellem selveje/kommunal og privat

(v/ Klaus Olsen, Bestyrelsesmedlem, Fuglsang)

 

5.    Status på Budget 2010

 

6.     Eventuelt

 

 

Med venlig hilsen

Peter Solhøjgård

Skriv et svar