generalforsamling i lokalforeningen

Kære medlemmer !!
Mandag d. 8marts kl 17.30 afholdes den ordinære generalforsamling
i Frie børnehaver og fritidshjems lokalforening, med følgende dagsorden
dagsorden:
1.referat fra sidst.
2.fremlæggelse/godkendelse af regnskab 2009
3.indkomne forslag
a.udvidelse af lokalforeningen idet vi slår os sammen med Gladsaxe (Erwin)
b.indkøb af borde + service til brug i forbindelse med udlejning af Solhøjgård (Peter)
c.større indsats på at få en større medlemskreds (Peter)
4.valg til bestyrelsen
a.valg af 2 medlemmer til fritidshjemsbestyrelsen for 4år.

Skriv et svar