Majbørn

Vi har lige fået en god melding fra pladsanvisningen.
Der er forløblig 18 børn der starter 3.maj.
Det er 7 drenge og 11 piger der indtil nu har fundet vej til
Solhøjgård.
Samtidig med at vi har en aftale med skolen om, at vi kun
har børn i 2 af klasserne,  ser det ud til at vi får en fornuftig
klassesammensætning.
 
Som i kan se af vores uge/årsplan er vi igang med et samarbejdsprojekt
med Stavnsholtskolen (forældreprojekt) i ugerne 3+4+5 som omhandler
besøg på fritidshjemmene fra de forskellige 0.klasser.
Dette projekt ser vi gerne gentaget i de næste årgange, men ppå et
tidligere tidspunkt i børnenes skoleforløb.

Skriv et svar